Przejdź do głównej treści

VI OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „Dylematy współczesnego zarządzania"

VI OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „Dylematy współczesnego zarządzania"

Instytut Przedsiębiorczości UJ wraz z partnerami (Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem w Pozaniu) był współorganizatorem

 

 

VI OGÓLNOKRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Z CYKLU

„Dylematy współczesnego zarządzania”

16-17 maja 2018 roku

 

Cel Konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących dylematów współczesnego zarządzania.

W ramach obrad poruszane były przede wszystkim następujące zagadnienia:

 • Dylematy teorii i praktyki współczesnego zarządzania,
 • Uwarunkowania sytuacyjno – organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
 • Zarządzanie kadrami i przywództwo w zarządzaniu,
 • Redefiniowanie koncepcji i metod zarządzania w procesie ciągłej zmiany,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem we współczesnych organizacjach,
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach,
 • Strategiczne kierunki rozwoju organizacji,
 • Optymalizacja funkcji zarządzania w organizacjach publicznych oraz organizacjach non-profit,
 • Społeczne, etyczne i moralne aspekty współczesnego zarządzania.