Przejdź do głównej treści

Konferencja „Wyzwania i perspektywy współczesnej turystyki”

Konferencja „Wyzwania i perspektywy współczesnej turystyki”

 

 

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Katedrą Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wspólnie mają zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych „Wyzwania i perspektywy współczesnej turystyki”, która odbędzie się w Krakowie 22-23 października 2018 roku.

 

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz pogłębiona dyskusja na rzecz wypracowania wniosków znaczących dla rozwoju nauki i aplikacyjnych dla branży turystycznej.

 

Inauguracja wydarzenia zaplanowana jest na godzinę 10:00, dnia 22 października 2018 roku w sali Bobrzyńskiego Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Jagiellońskiej 15, gdzie odbywać będą się obrady pierwszego dnia konferencji.

 

Niniejszym zapraszamy również 23 października 2018 na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27, gdzie w Sali Senackiej w Budynku Głównym o godzinie 9:00 rozpocznie się drugi dzień konferencji.

 

Program konferencji.

 

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia: https://zkt2018.syskonf.pl/

 

 

Organizatorzy:

 

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego

Małopolska Organizacja Turystyczna

Hotel Europejski

 

 

 

 

 

Wydarzenie swoimi patronatami objęli:

 

Marszałek Województwa Małopolskiego p. Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor UEK prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej dr Robert Andrzejczyk

Prezes Krakowskiej Organizacji Turystyki Piotr Laskowski

 

 

 

 

 

 

 

Patroni medialni: