Przejdź do głównej treści

Publikacja pracowników Instytutu w European Sport Management Quarterly

Publikacja pracowników Instytutu w European Sport Management Quarterly
W European Sport Management Quarterly ukazał się właśnie artykuł dr Karoliny Nessel i mgra Szczepana Kościołka: The total sporting arms race: benchmarking the efficiency of public expenditure on sports in EU countries.
 
Nasi wykładowcy badali względną efektywność polityk sportowych w krajach UE w okresie 2004-2018. Dwa podstawowe wnioski tych badań:
  • ZŁA WIADOMOŚĆ: w większości krajów UE, mimo rosnącej efektywności zarządczej, polityce sportowej jest coraz trudniej osiągać jej główne cele (czyli poprawę konkurencyjności sportu wyczynowego oraz zwiększenie aktywności fizycznej ludności). Autorzy n.zwali to zjawisko "total sporting arms race".
  • DOBRA WIADOMOŚĆ: wiadomo, które kraje radzą sobie bardzo dobrze w tym zakresie i są warte naśladownictwa przez benchlearning!

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16184742.2020.1833956