Przejdź do głównej treści

Artykuł dr hab. Marty Janoszki, prof. UJ w International Marketing Review

Artykuł dr hab. Marty Janoszki, prof. UJ w International Marketing Review

Problematyka umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to niezmienne interesujący i rozwojowy obszar badań. W najnowszym artykule opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie International Marketing Review dr hab. Marta Najda-Janoszka prof. UJ wraz z międzynarodowym zespołem badawczym dokonuje krytycznej analizy, oceny i syntezy badań dotyczących roli i znaczenia nieformalnych instytucji w procesie internacjonalizacji MŚP. Autorzy przedstawili nowatorską, partycypacyjną perspektywę rozumienia relacji między instytucjami a przedsiębiorstwami.

POLECAMY LEKTURĘ: https://www.emerald.com/.../IMR-12-2020-0303/full/html