Przejdź do głównej treści

Sylabusy w roku akademickim 2017/2018

Nazwa przedmiotu Tryb
stacjonarne
I semestr
Koncepcje zarządzania

Busines English

Ochrona własnośći intelektualnej

Prawo cywilne

Makroekonomia

Statystyka matematyczna

Marketing międzynarodowy

Psychologia w zarządzaniu

Marketing sportowy

Przedsiębiorczość

Zarządzanie strategiczne

II semestr
Business English

Zarządzanie procesami

Rachunkowość zarządcza

Konkurencja na rynku sportowym

E-sklep sportowy

Laboratorium innowacji I

Zarządzanie wartością biznesu sportowego

Rynek reklamy w Polsce

Warsztaty menadżerskie z obsługi klienta w sporcie

PR w sporcie

Seminarium

Nazwa przedmiotu Tryb
stacjonarne
I semestr
Koncepcje zarządzania

Busines English

Ochrona własnośći intelektualnej

Prawo cywilne

Makroekonomia

Statystyka matematyczna

Marketing międzynarodowy

Psychologia w zarządzaniu

Internetowe biura podróży

Przedsiębiorczość

Zarządzanie strategiczne

II semestr
Business English

Zarządzanie procesami

Rachunkowość zarządcza

Konkurencja na rynku turystycznym

Zarządzanie wiedzą

Laboratorium innowacji I

Polityka turystyczna

Rynek reklamy w Polsce

Rynek lotniczy

Warsztaty menadżerskie z obsługi klienta w turystyce

Seminarium 

Nazwa przedmiotu Tryb
stacjonarne
I semestr
Koncepcje zarządzania

Busines English

Ochrona własnośći intelektualnej

Prawo cywilne

Makroekonomia

Statystyka matematyczna

Marketing międzynarodowy

Psychologia w zarządzaniu

Rynek nowych mediów

Przedsiębiorczość

Zarządzanie strategiczne

II semestr
Business English

Zarządzanie procesami

Rachunkowość zarządcza

Marketing społecznościowy

Komunikacja marketingowa

Laboratorium innowacji I

Rynek reklamy w Polsce

Media relations

Medialne otoczenie w komunikacji i zarządzaniu

Warsztaty menedżerskie z obsługi klienta

Seminarium

Nazwa przedmiotu Tryb  
stacjonarne  
III semestr  
Managing sport organizations in a digtal age

 
Etyka w zarządaniu

 
Psychologia w zarządzaniu

 
Planowanie imprez sportowych

 
Pracy pracy

 
Media a sport

 
Badania rynkowe

 
Elementy symulacji w biznesie

 
Laboratorium innowacji II

 
Bezpieczeństwo imprez sportowych

 
Komunikacja marketingowa

 
Seminarium

 
IV semestr  
Prawo handlowe

 
Organizacja wirtualna w sporcie

 
Biznesowa ocena projektów sportowych

 
Zarządzanie kompetancjami

 
Media społecznościowe w sporcie

 
Partnerstwo publiczno-prywatne

 
Seminarium

 
Business plan in practice- przedmiot wydziałowy

  

Nazwa przedmiotu Tryb
stacjonarne
III semestr
eTourism

Etyka w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Planowanie imprez turystycznych

Laboratorium innowacji II

Prawo pracy

Usługi cateringowe

Badania rynkowe

Bezpieczeństwo imprez turystycznych

Elementy symulacji w biznesie

Komunikacja marketingowa

Seminarium

IV semestr
Prawo handlowe

Zarządzanie kompetencjami

Wyzwania współczesnej gospodarki

Partnerstwo publiczno-prywatne

Rynek hotelarski

Creative Tourism

Seminarium

Business plan in practice- przedmiot wydziałowy

 

Nazwa przedmiotu Tryb
stacjonarne
III semestr
Electronic business

Etyka w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia zachowań konsumenckich

Technologie mobilne

Badania społeczne i rynkowe w Internecie

Laboratorium innowacji II

Content marketing and search engine optimization

Crowdsoursing

Strategia social media

Seminarium

IV semestr
Monitoring i analiza mediów społecznościowych

Bezpieczeństwo w Internecie

Reklama w mediach społecznościowych

Wyzwania wspołczesnej gospodarki

Seminarium

Business plan in practice- przedmiot wydziałowy