Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Monografie E-management towarzyszące Konferencji Jubileuszowej Profesor Małgorzaty Bednarczyk

Monografie E-management towarzyszące Konferencji Jubileuszowej Profesor Małgorzaty Bednarczyk

Z radością informujemy o ukazaniu się drukiem oraz online dwóch monografii towarzyszących Konferencji E-management, która uświetniła jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk.

 

Pierwszy z tomów, pod redakcją dr Sebastiana Kopery, o podtytule "Digitalizacja procesów biznesowych" pokazuje wielowymiarowy charakter wyzwań cyfryzacji z perspektywy szerokiej reprezentacji branżowej oraz zróżnicowanych procesów.

Spis treści:

 • Wstęp (Sebastian Kopera), str. 7
 • Rozdział 1. E-nauka: automatyzacja procesów w badaniach naukowych (Alina Kozarkiewicz, Monika Łada), str. 13
 • Rozdział 2. Proces przygotowania i składania e-sprawozdań finansowych –   dotychczasowe doświadczenia (Elżbieta Marcinkowska), str. 29
 • Rozdział 3. Wykorzystanie stron internetowych jako narzędzia komunikacji   z turystami przez nadbałtyckie porty jachtowe (Ewa Hącia, Aleksandra Łapko), str. 43
 • Rozdział 4. Odbiorca usług uzdrowiskowych jako e-recenzent propozycji wartości dla klienta (Agnieszka Kabalska), str. 57
 • Rozdział 5. Przedsiębiorczość cyfrowa oparta na blogu – wiwisekcja (Julita E. Wasilczuk), str. 75
 • Rozdział 6. Istota e-zarządzania w organizacjach sportowych w świetle współczesnej literatury przedmiotu (Aleksandra Kuzior), str. 91
 • Rozdział 7. Digitalizacja skutecznym sposobem doskonalenia procesów zakupowych – studium przypadku (Agata Kulikowska, Ewa Wszendybył-Skulska), str. 119
 • Rozdział 8. Co czyni recenzję przydatną? Analiza krakowskiego rynku hotelarskiego (Adam Jezierski), str. 141
 • Rozdział 9. Analiza lojalności i satysfakcji klientów serwisów sprzedażowych – case study na przykładzie Allegro, AliExpress i eBay (Wojciech Zysk), str. 155

Pełna treść jest dostępna w pdf.

 

Drugi z tomów, pod redakcją dr Jacka Gancarczyka o podtytule "Modele zarządzania organizacją i relacjami w kontekście technologii cyfrowych" proponuje skuteczne i innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zarówno wykorzystać potencjał nowych technologii, jak i tworzyć na ich podstawie wartość dla klienta i interesariuszy w perspektywie trwałej przewagi strategicznej i zrównoważonego rozwoju.

Spis treści

 • Wstęp (Jacek Gancarczyk), str. 9
 • Rozdział 1. Modelowanie biznesu – perspektywa coachingu i User Experience (Kazimierz Perechuda), str. 9
 • Rozdział 2. Wizualizacja modelu biznesu za pomocą ontologii e3value na przykładzie Allegro.pl (Marcin Komańda), str. 27
 • Rozdział 3. Wykorzystanie transformacji technologicznej w modelach biznesu przedsiębiorstw społecznych (Małgorzata Kurleto), str. 41
 • Rozdział 4. Certyfikacja jakości na polskim rynku turystycznym – krytyczna ocena w kontekście e-turystyki (Aleksander Panasiuk), str. 55
 • Rozdział 5. Zmiany wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwach turystycznych (Sebastian Kopera), str. 73
 • Rozdział 6. Komunikacja międzykulturowa a media społecznościowe w turystyce i sporcie (Danuta Glondys), str 89
 • Rozdział 7. Zarządzanie zespołem zróżnicowanym pokoleniowo w aspekcie kompetencji cyfrowych (Izabela Stalończyk), str. 107
 • Rozdział 8. Monitoring poziomu satysfakcji klienta zewnętrznego w usługach administracji publicznej  (Sabina Ren), str. 129
 • Rozdział 9. Uwarunkowania wykorzystania e-CRM w profesjonalnych klubach sportowych (Dariusz Drewniak), str. 151

Pełna treść jest dostępna w pdf.