Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Polityka innowacji w transformacji regionu

Polityka innowacji w transformacji regionu

Zapraszamy do lektury:

W nowym artykule opublikowanym w otwartym dostępie w Economic Geography zespół w składzie: prof. dr hab. Marta Gancarczyk, dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ, prof. Robert Hassink, dr Jacek Gancarczyk, wyjaśnia rolę regionalnych polityk innowacji w regionalnej transformacji przemysłowej (RIT) z perspektywy koewolucyjnej. Przeprowadzone badania rozszerzają ramy teoretyczne koewolucji o mechanizmy interakcji, czyli zorientowane na wyniki procesy leżące u podstaw wzajemnych wpływów polityki i przemysłu, a tym samym wyjaśniające ich koewolucję. Mechanizmy interakcji pozwalają lepiej zrozumieć wzajemne role polityki i przemysłu oraz główne ścieżki rozwoju przemysłowego i podejście do polityki.

Treść artykułu dostępna jest tu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00130095.2022.2120465