Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kształtowanie inteligentnych destynacji turystycznych w konkursie ESIT

Kształtowanie inteligentnych destynacji turystycznych w konkursie ESIT

W czasopiśmie Management and Quality Zarządzanie i jakość (N. Wolniak red.) – nr 3 wydanie 3 ukazał się artykuł dr Beaty Paliś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i dr Iryny Manczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) pt.: Kształtowanie inteligentnych destynacji turystycznych w konkursie europejska stolica inteligentnej turystyki, s. 199-218. 

Artykuł podejmuje próbę scharakteryzowania inteligentnych destynacji turystycznych w Europie, które zwyciężyły w wyróżnionym przedsięwzięciu. Autorki wskazują cechy inteligentnych destynacji turystycznych, czynniki stymulujące ich rozwój oraz zaimplementowane rozwiązania przez wybrane europejskie miejsca recepcji turystycznej. Na kanwie przeprowadzonych rozważań starano się opracować rekomendacje dla podmiotów samorządu terytorialnego (miejskich, regionalnych), organizacji zarządzających turystyką oraz reprezentantów branży turystycznej w zakresie sposobów kreowania projektów poświęconych kształtowaniu inteligentnych destynacji. Posłużono się wykazem dobrych praktyk, które wdrożono w miastach wyróżnionych w konkursie Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki. 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem zwłaszcza polskie miasta, które chciałyby rozwijać turystykę inteligentną czy aplikować o tytuł w omawianym konkursie.  

 

Autorkom gratulujemy!