Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Inteligentne destynacje a otwarte dane

Inteligentne destynacje a otwarte dane

W monografii Wiedza, Gospodarka, Społeczeństwo. Aktualne trendy i wyzwania cyfrowe, red. J. Nesterak i A. Wodecka-Hyjek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2023, s. 109-141 ukazał się rozdział Pana Bartłomieja Węglarza i Pani Beaty Paliś pt.: Kształtowanie inteligentnych destynacji turystycznych poprzez otwarte dane. Autorzy podejmują próbę scharakteryzowania destynacji turystycznych na świecie wykorzystujących systemy otwartych danych do zarządzania turystyką w mieście/regionie.

Celem artykułu jest opracowanie wskazówek dla władz miasta czy regionu, DMO (organizacji zarządzających w miejscu docelowym) oraz branży turystycznej do tego, jak kształtować inteligentne destynacje turystyczne poprzez tworzenie portali otwartych danych. W związku z tym, że obecnie bardzo duże wyzwanie dla miast stanowi rewolucja cyfrowa i umiejętne z niej korzystanie w różnych obszarach m.in. w turystyce konieczne staje się inne podejście do zarządzania miastem oraz informacją. Istotną część tej informacji w zakresie turystyki stanowią otwarte dane.

Zachęcamy do zapoznania się z rozdziałem w monografii TUTAJ.