Skip to main content

Harmonogramy

 

Opublikowane harmonogramy mogą ulec drobnym korektom

I rok

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.11.01.2023 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.11.05.2023

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.31.05.2022

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.8.05.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.25.11.2022 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.17.02.2023
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.28.11.2022
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.15.05.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2022/2023

 • 3-5 marca
 • 10-12 marca
 • 24-26 marca
 • 14-16 kwietnia
 • 21-23 kwietnia
 • 12-14 maja
 • 2-4 czerwca

 

sobotni dyżur 8:00-12:00
 • 4 marca
 • 11 marca - pok. 3.323
 • 15 kwietnia
 • 13 maja
 • 3 czerwca
  
 

I rok 

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.13.01.2023 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.22.03.2023
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.8.12.2022

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.30.03.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu 23.12.2022 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.30.03.2023
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.20.01.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.9.05.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

Web Content Display Web Content Display

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku

- letni - od 25 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim

 • od 2 października 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku
 • od 3 stycznia 2023 roku do 28 stycznia 2023 roku
 • od 25 lutego 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku
 • od 12 kwietnia 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku

Zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach:

od 29 do 30 października 2022 roku

od 2 do 6 listopada 2022 roku

od 17 do 22 grudnia 2022 roku

od 3 do 5 stycznia 2023 roku

od 7 do 8 stycznia 2023 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2023 roku do 11 lutego 2023 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 roku
 • Letnia: od 17 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2023 roku do 15 września 2023 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2022 roku do 2 stycznia 2023 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku
 • Przerwa świąteczna: od 6 kwietnia 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 01 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2023 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2023 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu, z wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach) wolnych od pracy.