Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Zapobieganie koronowirusowi na UJ

Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa podejmowana na UJ:

 

Na poziomie Wydziału:

zawieszenie wszystkich zajęć z dniem 10 marca i przeniesienie ich do e-learningu (szczegóły wkrótce)

 

Na poziomie całej Uczelni:

  • - odwołane zostały wykłady dla studentów oraz doktorantów i zaleca się ich udostępnienie w formie elektronicznej. Pozostałe zajęcia zachowują dotychczasowy przebieg, a dokonywanie zmian co do formy ich odbycia pozostawia się do wyłącznej decyzji dziekanów lub dyrektorów szkół doktorskich;
  • - odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński;
  • - wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;
  • - wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Jagiellońskiego gości zagranicznych;
  • - zamyka się dla zwiedzających wszystkie ekspozycje Muzeum UJ - Collegium Maius, Muzeum Farmacji i Ogrodu Botanicznego;
  • - wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 

Dodatkowo:

1. Znajdujące się na portierniach obiektów UJ apteczki zostaną wyposażone w jednorazowe maski do ochrony dróg oddechowych. Maskę należy wydać osobie spełniającej równocześnie kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne i udającej się na oddział chorób zakaźnych. Przy braku maski osoba ta powinna zabezpieczyć swoje drogi oddechowe np. maską antysmogową, szalikiem lub chustką. Wydanie maski należy odnotować w rejestrze znajdującym się w apteczce.

Kryteria kliniczne spełnia osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  • temperatura ciała wyższa niż 38°C
  • kaszel, duszność, problemy z oddychaniem

Kryteria epidemiologiczne dotyczą osoby, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jeden z następujących warunków:

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym stwierdzono obecność koronawirusa
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie

2. Toalety znajdujące się w obiektach UJ zostaną wyposażone w specjalistyczne żele do dezynfekcji rąk.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy:

1) skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną:
WSSE w Krakowie: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00 tel. 12 254 95 55; w pozostałym okresie tel. 667 881 188 (alarmowy);

2) udać się na najbliższy oddział chorób zakaźnych (Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych  Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, tel. 12 400 20 47 lub 12 400 20 20, klinika.zakazna@su.krakow.pl)

4. W punktach bezpośredniej obsługi pracowników, studentów i innych interesantów należy starać się zachować bezpieczną odległość, minimum ok. 1 m.

5. Pracownicy UJ są proszeni o śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Aktualizowana lista wydarzeń uniwersyteckich odwołanych ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2

Stanowisko KRSWK w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2