Skip to main content

Magdalena Fidelus

2010: mgr Zarządzania w turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego

2013: Zarząd hotelem, Manager personalny

Witam,

Jestem absolwentką kierunku: Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie w Turystyce, studia 5- letnie magisterskie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Aktualnie zarządzam Hotelem "Rezydent" przy ul. Grodzkiej w Krakowie oraz jestem managerem personalnym sieci Gourmet Restaurants.

Każda młoda osoba, która staje  przed wyborem kierunku dalszej edukacji spotyka się z olbrzymim dylematem. Nie było inaczej i w moim przypadku dlatego też cieszę się z możliwości podzielenia się moim doświadczeniem, które, mam nadzieję, okaże się wartościowe dla przyszłych studentów, którzy wspomniany wybór mają właśnie przed sobą.

Wybór kierunku Zarządzanie w Turystyce,  był dla mnie spontaniczną decyzją, nieplanowaną podczas szkoły średniej. Wieloletnie humanistyczne ukierunkowanie w profilowanej szkole średniej pozwoliło mi dostać się na kierunek dziennikarstwa na studiach dziennych, jednak ścieżka zawodowa, którą także w tym czasie rozpoczynałam oraz zainteresowania skierowały mnie na inną drogę. Z perspektywy czasu wiem, że była to dobra decyzja i takiej satysfakcji życzę każdemu absolwentowi.

Pięcioletnie studia magisterskie niestacjonarne dały mi możliwość połączenie teorii z praktyką. Jest to nieoceniona korzyść, którą doceniam jeszcze mocniej  na stanowisku, które obecnie zajmuję - jako manager personalny. Bycie jednocześnie studentem oraz pracownikiem bywa często trudne  do pogodzenia, jednak pozwala na wypracowanie dyscypliny oraz umiejętności organizacji czasu. Główny potencjał, który z perspektywy czasu dostrzegam  w ukończonym przeze mnie kierunku, to z pewnością rzetelnie przekazana wiedza z dziedziny zarządzania i ekonomii  - stanowiąca fundament dla każdego przyszłego przedsiębiorcy. Praktyka - ukierunkowanie zajęć prowadzonych przez praktyków, gdzie teoria bardzo mocno zderzała się z rzeczywistością. Wykłady czy ćwiczenia prowadzone z osobami na co dzień pozostającymi w danym biznesie były dla mnie osobiście bardziej wiarygodne, rzeczywiste. Gdy praktyka spotykała się dodatkowo z pasją prowadzących, zajęcia były dodatkowo bardzo ciekawe. Możliwość prowadzenia dyskusji, częste zajęcia w grupach dawały szanse na poznanie swoich  cech przywódczych, mediatorskich oraz pozwalały szkolić  umiejętności podziału pracy. Nastawienie na kreatywność,  pobudzanie przedsiębiorczości - niejeden biznes plan z uczelnianej ławy prezentowany na zajęciach zamienił w istniejący dziś biznes.

Nieocenionym atutem kierunku była możliwość wykorzystania zdobywanej wiedzy podczas pracy. Niejednokrotnie także doświadczenie zawodowe  pomagało zrozumieć i przyswoić teorię.

Wybór kierunku pozwolił mi także na obronę pracy magisterskiej, która stanowiła dla mnie wyzwanie, ponieważ  jej temat pozwolił mi zgłębić wiedzę z zakresu funkcji, którą w tym czasie objęłam. Traktuję ją jako osobisty sukces, gdyż badania, które przeprowadziłam na potrzeby tej pracy przyczyniły się w sposób znaczny do poprawy sytuacji w opisywanym przedsiębiorstwie.

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć pani prof. zw. dr hab. Małgorzacie Bednarczyk za dyskusje  zawsze  przepełnione profesjonalizmem, bogate w wiedzę przy jednoczesnej serdeczności, Pani dr hab. inż. Ewie Wszendybył-Skulskiej - mojemu promotorowi, za nieocenioną pomoc, cenne rady i poświecony czas oraz całej załodze wykładowców, którym zawdzięczam fakt bycia absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Magdalena Fidelus