Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja - formalności i rejestracja

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

Welcome Centre

Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków

godziny dyżurów:
poniedziałek–piątek, od 9:00 do 15:00


Kandydaci z polskim obywatelstwem

telefon: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 62
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
www: https://rekrutacja.uj.edu.plhttps://irk.uj.edu.pl 
 

Cudzoziemcy
telefon: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 63
e-mail: welcome@uj.edu.pl
www: https://welcome.uj.edu.plhttps://irk.uj.edu.pl

 

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity dostępny jest na stronie irk.uj.edu.pl
lub pod adresem https://studia.uj.edu.pl, gdzie znajdą Państwo pełny opis studiów.

 

Web Content Display Web Content Display

Media społecznościowe w zarządzaniu - studia drugiego stopnia

 

Współczesna gospodarka to gospodarka cyfrowa. Efektywne funkcjonowanie w takim świecie jest w coraz większym stopniu uzależnione od właściwego wykorzystania technologii informacyjnych, w tym mediów społecznościowych. Jednak „właściwe" wykorzystanie mediów społecznościowych to nie przypadek, ale wynik celowych i przemyślanych decyzji nowoczesnych menedżerów. Menedżerów, którzy – obok klasycznych kompetencji menedżerskich – posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

 • wdrażania zmian opartych na IT,
 • zarządzania technologią informacyjną,
 • uczenia się w środowisku wirtualnym,
 • budowy innowacyjnych modeli e-biznesowych,
 • wykorzystania społeczności zewnętrznych do tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów i pozyskiwania produktów,
 • efektywnej komunikacji z otoczeniem,
 • budowy pozytywnego wizerunku i fidelizacji konsumentów w bardzo konkurencyjnym środowisku,
 • pozyskiwania i rozwoju nowoczesnych pracowników.

Studia Media społecznościowe w zarządzaniu kształcą nowoczesnych menedżerów, którzy będą w stanie proaktywnie i efektywnie wykorzystywać nowe media do tworzenia wartości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym. W trakcie studiów studenci nabywają praktyczną wiedzę dotyczącą rozwiązywania konkretnych problemów menedżerskich za pomocą mediów społecznościowych. Uczą się także jak – wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne – kreatywnie wychodzić poza ramy organizacji i budować owocne relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Atuty studiów II stopnia w Instytucie Przedsiębiorczości.

Program

Program kształcenia obejmuje:

blok przedmiotów ogólnej wiedzy menedżerskiej, m.in.:

 • koncepcje zarządzania,
 • prawo cywilne,
 • statystyka w biznesie,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing międzynarodowy,
 • komunikacja interkulturowa,
 • business English,
 • zarządzanie procesami,
 • warsztaty menedżerskie,
 • zarządzanie finansami,
 • makroekonomia,
 • przedsiębiorczość,
 • komunikacja marketingowa,
 • badania marketingowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • symulacje w biznesie,
 • prawo handlowe,
 • laboratorium innowacji,
 • design thinking,
 • modele biznesu,
 • innovation management,

blok przedmiotów specjalistycznych, m.in.:

 • technologie mobilne,
 • komputerowe wsparcie badań rynkowych i społecznych,
 • content marketing,
 • crowdsourcing,
 • trend analysis and scenario building,
 • projektowanie UX aplikacji mobilnej,
 • reklama w mediach społecznościowych,
 • globalizacja i cyfryzacja gospodarki,
 • rynek reklamy w Polsce,
 • strategie w mediach społecznościowych,
 • marketing społecznościowy,
 • rynek nowych mediów,
 • monitoring i analiza mediów społecznościowych,
 • reklama w mediach społecznościowych,
 • bezpieczeństwo w internecie,
 • electronic business.

Cały program studiów tego kierunku: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Web Content Display Web Content Display

Absolwenci

Absolwenci tego kierunku będą więc gotowi do podjęcia pracy:

 • zarówno na specjalistycznych stanowiskach, typu: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube,
 • ale także na innych stanowiskach menedżerskich dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach,
 • podjęcia studiów doktoranckich, tudzież podyplomowych.

 

Współczesny rynek jest coraz bardziej wymagający. Aby znaleźć na nim swoje miejsce, niezbędna jest nie tylko wszechstronna wiedza i kompetencje profesjonalne, znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, ale także kreatywność i pasja. Oczywiście kreatywności i pasji nie da się nauczyć, można je jednak pobudzać i rozwijać, w czym z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym studentom. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi pracownikami i aktywnymi członkami swoich społeczności, żyjącymi swoimi zainteresowaniami i tworzącymi wartość dla siebie oraz innych.

Absolwent kierunku MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU to menedżer gotowy do efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych w zarządzaniu organizacją, rozumiejący wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwenci studiów MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w biznesie, instytucjach administracyjnych oraz organizacjach społecznych. Przykładowe stanowiska specjalistyczne, do których objęcia przygotowani są absolwenci, to: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube. Niezależnie od tego zdobyte na studiach kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane przez menedżerów w innych specjalnościach zawodowych, istotnie zwiększając ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwent kierunku MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU po ukończeniu studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk społecznych i pokrewnych. Poza tym absolwenci specjalności mają przygotowanie umożliwiające kontynuację kształcenia umożliwiającego zdobywanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu w ściśle określonej specjalizacji. Absolwent tej specjalności będzie znał język angielski biznesowy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

Web Content Display Web Content Display

Akademia Social Ninja

Przy kierunku Media społecznościowe w zarządzaniu działa koło naukowe Akademia Social Ninja. Zrzesza ono studentów różnych kierunków, wspólnie zainteresowanych tematyką nowych mediów, nowoczesnych technologii, marketingu i e-commerce.

 

Web Content Display Web Content Display

Sprawdź się!

Web Content Display Web Content Display

 

Brawo!

Web Content Display Web Content Display

Partnerzy specjalności

Brand24

Brand24

Brand24 - lider monitoringu Internetu

https://brand24.pl/
Pleo Skills - szkolenia w zakresie Design Thinking

http://pleodesign.com/
Handmade

Handmade

Hand Made- agencja reklamowa

http://www.hand-made.pl/
Semahead

Semahead

Semahead - agencja SEM/SEO
Kraków

Kraków

Miasto Kraków

Web Content Display Web Content Display

 

 

.