Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Organizacja i marketing imprez sportowych. Młodzi o sporcie 2014

 

Redakcja: K.Nessel, E. Wszendybył-Skulska

Wydawca: Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie I, Kraków, wrzesień 2014

ISBN: 978-83-940368-0-5

                           

                                             

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons                                                                        

Publikacja towarzyszy I konferencji Naukowej „Młodzi o sporcie" zorganizowanej w 2014 roku przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ. W czasie tego wydarzenia młodzi ludzie mogli słuchać i dyskutować z praktykami rynku sportowego.  Z tych właśnie dyskusji, młodzieńczej dociekliwości, ambicji oraz indywidualnych doświadczeń powstały później artykuły naukowe prezentowane w niniejszej publikacji. Zawiera ona prace poświęcone zarówno samej organizacji imprez sportowych, jak i marketingowi imprez sportowych.

Wprowadzenie (Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska), str. 4

 

Część I. Uwarunkowania organizacji imprez sportowych

Rozdział 1. Uwarunkowania organizacyjne Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn w Zakopanem (Joanna Bańbuła), str. 7

Rozdział  2. Legia Warszawa i UEFA w sezonie 2013/2014 - planowanie meczu w rozgrywkach Ligi Europy (Magdalena Żarska), str. 20

Rorzdział 3. Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce (Magda Matuła, Karolina Nessel), str. 33

 

Część II. Marketing imprez sportowych

Rozdział 4. Twitter jako narzędzie relacjonowania wielkich imprez sportowych (Piotr Stokłosa, Sebastian Kopera), str. 46

Rozdział 5. Rola biura prasowego w zarządzaniu organizacją sportową na przykładzie Wisły Kraków S.A. (Karolina Kawula), str. 58

Rozdział 6. Tour de Pologne 2013 - zarys analizy transmisji sportowej w kontekście marketingu (Cezary Białkowski), str. 73

Rozdział 7. Organizacja imprez sportowych jako sposób budowy marki turystycznej miasta Krakowa na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne (Piotr Paruch), str. 87

Rozdział 8. Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 2007-2014 (Szczepan Kościółek), str. 99

 

Spis rysunków, str. 117

Spis tabel, str. 117

Spis wykresów, str. 118

Wprowadzenie

Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska

                   

 

=============================================================

Rozdział 1. Uwarunkowania organizacyjne Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn w Zakopanem

Joanna Bańbuła

Celem artykułu jest próba przedstawienia uwarunkowań organizacyjnych sportowych imprez masowych na przykładzie Pucharu Świata w Skokach Narciarskich mężczyzn odbywających się w Zakopanem. Część teoretyczna pracy oparta jest na studiach literaturowych oraz przepisach Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. Uzupełnieniem rozważań teoretycznych jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 kibiców, którzy wzięli udział w konkursach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem w 2011 roku. Wyniki badań pokazują, że organizacja tej imprezy jest bardzo wysoko oceniana przez jej uczestników.

Słowa kluczowe: zarządzanie w sporcie, impreza masowa, skoki narciarskie, Zakopane

                   

 

=============================================================

Rozdział 2. Legia Warszawa i UEFA w sezonie 2013/2014 - planowanie meczu w rozgrywkach Ligi Europy

Magdalena Żarska

Odpowiednie zaplanowanie meczu w rozgrywkach Ligi Europy jest możliwe tylko dzięki właściwej współpracy między UEFA i klubem piłkarskim. O sukcesie lub niepowodzeniu w realizacji projektu, jakim jest mecz piłkarski w turniejach stworzonych przez UEFA, decydują często detale, dlatego jest to szczególny rodzaj kooperacji wymagający wyjątkowego zaangażowania i profesjonalizmu. Organizacja meczu w rozgrywkach Europejskiej Federacji Futbolu jest planowana z wyprzedzeniem, jednak czynności wykonywane w ramach tego procesu są powtarzalne. Utrzymywanie odpowiednich relacji, które wynikają z pozytywnej oceny współpracy, wpływa korzystnie szczególnie na klub. Szanse i mocne strony wpisane w tę współpracę, przeważają nad zagrożeniami i słabymi stronami, dlatego warto dbać o jej wysoki poziom.

Słowa kluczowe: UEFA, Liga Europy, Legia Warszawa S.A., organizacja imprezy sportowej, komunikacja, piłka nożna

                                    

 

=============================================================

Rozdział 3. Sylwetka wolontariuszy oraz ich rola w organizacji imprez sportowych w Polsce

Magda Matuła, Karolina Nessel

Wraz z organizacją kolejnych wielkich imprez sportowych w Polsce wolontariat sportowy staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny. Celem tej pracy jest określenie profilu polskich wolontariuszy sportowych oraz ukazanie roli, jaką odgrywają oni w organizacji imprez sportowych. Na podstawie ankiet wśród polskich wolontariuszy oraz dostępnych wyników badań wolontariuszy z krajów rozwiniętych wnioskuje się, iż choć motywacje i oczekiwania polskiego i zachodniego wolontariusza są różne, to podobne rzeczywiste korzyści z wolontariatu dla obu grup sprawiają, iż zainteresowanie bezpłatną pracą przy wydarzeniach sportowych nie wygasa. Jednocześnie szacunki wartości pracy wolontariuszy potwierdzają korzyści płynące z tej formy współpracy nie tylko dla samych wolontariuszy, ale także dla organizacji sportowej.

Słowa kluczowe: wolontariat sportowy, organizacja imprez sportowych, Polska

                                    

 

=============================================================

Rozdział 4. Twitter jako narzędzie relacjonowania wielkich imprez sportowych

Sebastian Kopera, Piotr Stokłosa

Media społecznościowe to grupa aplikacji internetowych, które w duchu Web 2.0 wspierają komunikację, współdziałanie oraz tworzenie i wymianę treści przez wszystkich użytkowników, jednocześnie umożliwiając i stymulując powstawanie wirtualnych społeczności. Są one coraz bardziej popularne w obszarze sportu, zarówno po stronie organizacji sportowych i sportowców, jak również kibiców. Współcześnie media społecznościowe stają się w coraz większym stopniu także domeną jeszcze jednego, ważnego elementu sportowego ekosystemu: dziennikarzy i mediów tradycyjnych. Celem prezentowanego tekstu jest ukazanie możliwości i kierunków wykorzystania przez dziennikarzy bodaj najpopularniejszego w branży sportowej medium społecznościowego, jakim jest Twitter do relacjonowania wielkich imprez sportowych. Został on zrealizowany w oparciu o analizę treści postów publikowanych przez dwóch polskich dziennikarzy sportowych: Tomasza Ćwiąkałę oraz Tomasza Włodarczyka w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Brazylia 2014. Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że badane medium wykorzystywane jest do wszechstronnego relacjonowania nie tylko samej imprezy i jej kulisów, ale również tematów powiązanych, jak np. kraj jej rozgrywania. Dzięki temu kibice otrzymują atrakcyjny i zróżnicowany pakiet treści w czasie rzeczywistym, który może być wartościowym uzupełnieniem i rozwinięciem relacji otrzymywanych za pośrednictwem tradycyjnych mediów.

Słowa kluczowe: media społecznościowe, Twitter, nowe media, dziennikarstwo sportowe, relacjonowanie imprez sportowych

                                    

 

=============================================================

Rozdział 5. Rola biura prasowego w zarządzaniu organizacją sportową na przykładzie Wisły Kraków S.A.

Karolina Kawula

Rozwój mediów wymusił na organizacjach, także sportowych, oddelegowanie pracowników do komunikacji ze światem zewnętrznym, którzy poza pełnieniem funkcji informacyjnej odgrywają ważną rolę w zarządzaniu i kreowaniu wizerunku instytucji. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie roli biura prasowego w funkcjonowaniu i zarządzaniu organizacją sportową, jak również ocena stopnia skuteczności działań tego typu organu. Został on zrealizowany w oparciu o analizę przypadku Biura Prasowego Wisły Kraków S.A. Na podstawie zebranych danych i ich analizy można stwierdzić, że skuteczność działań podejmowanych przez biuro prasowe w dużej mierze zależy od kompetencji, zaangażowania, rzetelności pracowników tworzących ten organ oraz od ich umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w komunikacji z otoczeniem.

Słowa kluczowe: biuro prasowe, skuteczność, piłka nożna, klub sportowy, Wisła Kraków S.A.

                                    

 

=============================================================

Rozdział 6. Tour de Pologne 2013 - zarys analizy transmisji sportowej w kontekście marketingu

Cezary Białkowski

Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania marketingu w kontekście transmisji sportowej na przykładzie Wyścigu dookoła Polski 2013. W pierwszej części tekstu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z ideą produktu, w tym przede wszystkim produktu sportowego i jego marketingu. W części kolejnej zaprezentowano natomiast wyniki badań własnych dotyczących sposobu dystrybucji Tour de Pologne 2013 przez Telewizję Polską. Wyniki analizy wskazują, że jakość wykonania tego zadania nie była satysfakcjonująca dla klientów. Wnioskuje się więc, że TVP powinno radykalnie zmienić metody i techniki przekazu wyścigu, by zaspokoić potrzeby klientów.

Słowa kluczowe: dystrybucja, kolarstwo, marketing, produkt, przekaz

                                    

 

=============================================================

Rozdział 7. Organizacja imprez sportowych jako sposób budowy marki turystycznej miasta Krakowa na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne

Piotr Paruch

Wydarzenia sportowe odbywające się w miastach potrafią przyciągnąć uwagę wielu osób przyjeżdżających w celach turystycznych. Za pomocą medialnego przekazu można wykreować markę turystyczną miasta, dzięki której miasto może odwiedzać coraz więcej osób. Celem niniejszej pracy było zbadanie czy impreza sportowa, taka jak wyścig kolarski Tour de Pologne, jest w stanie pomóc w budowie marki turystycznej miasta Krakowa. Do badania użyto metody sondażu diagnostycznego techniką ankietowania. Badanie wykonano wśród kibiców podczas ostatniego etapu wyścigu w sierpniu 2014 roku. Zaobserwowano, że impreza sportowa taka jak Tour de Pologne wprawdzie z powodzeniem realizuje promocyjną funkcję marki turystycznej, niemniej jednak zorganizowanie wyścigu nie wpływa na identyfikację miasta ze sportem.

Słowa kluczowe: marka turystyczna, wydarzenie sportowe, Kraków, Tour de Pologne

                                    

 

=============================================================

Rozdział 8. Efekt nowego stadionu w polskiej Ekstraklasie piłkarskiej w latach 2007- 2014

Szczepan Kościółek

Celem pracy jest analiza wpływu oddania do użytkowania nowych stadionów w Polsce na frekwencję na meczach piłkarskich na tych obiektach. Według obserwacji firmy Deloitte, frekwencja po wybudowaniu nowego obiektu rośnie średnio o 50% i utrzymuje się na takim poziomie przez blisko dwa lata.

Praca przedstawia więc efekt nowego stadionu, a następnie analizuje (indywidualnie i zbiorowo) frekwencję na stadionach powstałych w Polsce w latach 2007–2011. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają wystąpienie efektu nowego stadionu w Polsce. Jednak jego skala oraz długotrwałość okazały się dużo większe niż w obserwacjach Deloitte.

Słowa kluczowe: ekstraklasa, frekwencja, infrastruktura sportowa, piłka nożna, efekt nowego stadionu

                                    

Introduction

Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska

 

 

 

Chapter 1. The organizational determinants of  FIS Ski Jumping World Cup in Zakopane

Joanna Bańbuła

The aim of the paper is to present the organizational determinants of mass sport events using the FIS Men's Ski Jumping World Cup in Zakopane as an example. The theoretical part is based on literature studies, the regulations of the International Ski Federation and the Act on Mass Events Security of 20 March 2009. The subsequent part of the study presents results of a  survey conducted on a group of 50 supporters during the 2011 FIS Ski Jumping World Cup event in Zakopane. The results show that the organization of this event is highly rated by the participants.

Keywords: sports management, mass sport event, ski jumping, Zakopane

 

 

 

Chatper 2. The cooperation between a club and UEFA – the case study of Legia Warsaw in the season 2013/2014

Magdalena Żarska

Appropriate cooperation between UEFA and a football club is the key to the organization of a football match in the Europa League competitions. The conclusions of the article prove this thesis. The success or failure of the project (a football match in a tournament created by UEFA) is often determined by details. For that reason, the cooperation requires exceptional commitment and professionalism. Maintaining appropriate relationships that arise from a positive assessment of cooperation is beneficial especially for the club. Opportunities and strengths included in this collaboration outweigh risks and weaknesses, so it is worth to take care of the high level of this cooperation.

Keywords: UEFA, UEFA Europa League, Legia Warszawa S.A., sports event planning, communication, football

 

 

 

Chapter 3. Sport volunteers in Poland – their profile and role in sports event organization

Magda Matuła, Karolina Nessel

As the number of important sport events hosted in Poland increases, sports volunteering  tends to gain popularity in our country. The objective of this paper is to define a profile of Polish volunteers and to evaluate their role in organization of mass sports events. The survey of Polish volunteers compared with results of corresponding research in developed countries concludes that despite different characteristics and motives of Polish and Western volunteers, the real advantages linked to the volunteering keep the interest in unpaid work alive. Moreover, the rough estimation of the value of volunteers' work prove sports volunteering beneficial not only for the volunteers, but also for the organizations involved.    

Keywords: sports volunteering, sports event organization, Poland

 

 

 

Chapter 4. Twitter as a means of reporting major sport events

Sebastian Kopera, Piotr Stokłosa

Social Media is a group of web applications supporting communication, collaboration, creation, and sharing of various content, while allowing and stimulating the formation of virtual communities (in the spirit of Web 2.0). Social media gains popularity in sport related communities, including sports organizations, athletes and supporters as well as the traditional media and traditional journalists. The aim of the paper is to present the possibilities that Twitter (considered the most important social media website for sports related purposes), brings in terms of major sport events reporting. The analysis concerns posts published during 2014 FIFA World Cup in Brazil by two Polish sports journalists: Thomas Ćwiąkała and Tomasz Włodarczyk. The research concludes that the investigated medium is used for comprehensive reporting not only of the event itself and its backdrops, but also of related topics (e.g.  the country of the event). This medium allows the supporters and other users to receive an attractive and varied package of content in real time. This quality of Twitter makes it a perfect supplement for the traditional media coverage.       

 

 

 

Chatper 5. The cooperation of UEFA and Legia Warszawa S.A. in the season 2013/2014 as an example of football match organization in the UEFA Europa League.

Karolina Kawula

The proper organization of football matches in the UEFA Europa League requires the cooperation between football clubs and UEFA. In most cases the details are what makes an event an organizational success or a failure and that is why high levels of commitment and professionalism are required. If the cooperation goes well and results in a long term relationship it can be very beneficial for the club. The opportunities outweigh the risks involved in the process, so the clubs should do their best to enhance the potential relationship with UEFA.      

Keywords: UEFA, UEFA Europa League, Legia Warszawa S.A., sports events organization, communication, football

 

 

 

Chapter 6. 2013 Tour of Poland – an analysis of the sport broadcasting in the marketing context

Cezary Białkowski

The aim of the paper is to analyse a broadcasting of a sports event according to marketing rules. The case study concerns Tour de Pologne 2013 broadcasted by Polish Television. The first section of the study presents basic issues related to the idea of ​​a product and its marketing, with a special focus on marketing of a sport product. The next section presents the results of the study on the distribution of the Tour de Pologne 2013 by Polish Television. The results of the analysis indicate that the quality of this task was not satisfactory to the customers. Therefore it is concluded that TVP should change the way of broadcasting the tour in the future in order to meet the customers' needs.

Keywords: sport product, marketing, broadcasting, cycling, Tour de Pologne

 

 

 

Chapter 7. The 2014 Tour de Pologne final stage in Kraków as an example of tourism brand building through sport event organization

Piotr Paruch

Mass sports events attract the attention of many people from outside the region. The effective media coverage of such an event may be a valuable support in building a tourism brand of the region. The aim of this study was to investigate whether a sports event, such as the cycling race Tour de Pologne, helps build tourist brand of Krakow. To this goal a method of diagnostic survey among cycling fans on the last stage of the Tour de Pologne 2014 in Kraków has been applied. The results indicate while the event is an effective tool when it comes to the promotion of the city as a tourist destination, it does not create an image of a city of sports for Kraków.

Keywords: tourism brand, sports event, Kraków, Tour de Pologne

 

 

 

Chapter 8. The new stadium effect in the Polish Ekstraklasa in 2007-2014

Szczepan Kościółek

The aim of this study is to analyse the impact of opening a new football stadium on the attendance at football matches in Poland. According to the Deloitte research the average attendance after moving to a new stadium increases by 50% and remains on that level for about 2 years. In the study the attendance at the football matches of Ekstraklasa at the new stadiums build between 2007 and 2014 in Poland is analysed. The results of the analysis confirm the presence of the new stadium effect in Poland. Moreover, its scale and durability are  higher than in case of Deloitte research.

Keywords: ekstraklasa, attendance, sport infrastructure, football, the new stadium effect