Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka w Naukach Społecznych

 

 

 

For English version please click here.

Termin: 17-18.10.2022 r. - Bukowina Tatrzańska (Pensjonat „Orlik”)

Współorganizacja: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Szczecinie

Współpraca: Euro-Asia Tourism Studies Association,

Języki wystąpień: polski/angielski

Kontakt: konferencjaturystyka@uj.edu.pl

Rejestracja online: https://forms.office.com/r/mqvs27HTwe

 

 • dr Ali Afshar - HE Eqbal Lahoori, Iran
 • prof. Valentina Erminia Albanese – University of Insubria, Włochy
 • prof. AWF dr hab. Wiesław Alejziak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • prof. SGGW dr hab. Agata Balińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka – Uniwersytet Ekonomicznym w Krakowie
 • prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. WSB dr hab. Jacek Borzyszkowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • prof. Dimitros Buhalis - Bournemouth University Business School, Wielka Brytnia
 • prof. UMCS dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik –Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublinie
 • prof. UE dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr Kevser Çinar - Uniwersytet Necmettin Erbakan, Turcja
 • prof. Giacomo Del Chiappa – University of Sassari, Włochy
 • prof. UAM dr hab. Joanna Dominiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. Faris Mohammada Fouda – Uniwersytet Duhoku w Kurdystanie
 • dr Yanki Hartijasti - Uniwersytet w Jakarcie, Indonezja
 • prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz – Uniwersytet Morski w Gdyni
 • prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • prof. Anne-Marie Lebrun – University of Burgogne, Dijon, Francja 
 • prof. dr. Lóránt Denes Dávid – Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Węgry
 • prof. ing. Vanda Maráková - Metej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja
 • prof. UEW dr hab. Izabela Michalska – Dudek - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. UJ dr hab. Mirosław Mika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. WSB dr hab. Marek Nowacki - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Małgorzata Ogonowska - Universite Paris 8, Saint-Denis, Francja
 • prof. AWF dr hab. Piotr Oleśniewicz – Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
 • dr Enrico Panai - Uniwersytet Sassari, Włochy
 • prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński (przewodniczący komitetu)
 • prof. Francisco Teixeira Pinto Dias - Leiria Polytechnic Institute, Portugalia 
 • prof. PO dr hab. Daniel Puciato – Politechnika Opolska
 • prof. Genka Rafailova – University of Economics – Varna, Bułgaria
 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Richard Robinson - University of Queensland, Australia
 • prof. Madhuri Sawant, Marathwada University, Indie
 • prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. SGTiH dr hab. Teresa Skalska – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie
 • dr Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Adam Szromek – Politechnika Śląska
 • prof. PB dr hab. Elżbieta Szymańska – Politechnika Białostocka
 • prof. Simon Teoh, Murdoch University, Australia
 • prof. US dr hab. Anna Tokarz-Kocik – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. Dominique Torre - Université Côte d'Azure, Francja 
 • dr Bartłomiej Walas – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • prof. dr Desmond Wee - Uniwersytet w Kolonii, Niemcy
 • prof. UJ dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. UP dr hab. Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • mgr Adam Jezierski, Uniwersytet Jagielloński (przewodniczący)
 • dr inż. Aleksandra Łapko - Akademia Morska w Szczecinie
  (od 1.10.2022 - Politechnika Morska w Szczecinie)
 • dr Marta Sidorkiewicz - Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Halyna Zubrytska, Uniwersytet Jagielloński

 • kontynuacja problematyki cyklu dotychczasowych 11 konferencji dotyczących zagadnień funkcjonowania rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu epidemii COVID-19 na funkcjonowanie branży hotelarskiej; 
 • wymiana doświadczeń i wiedzy przedstawicieli nauki oraz biznesu w kontekście aktualnych trendów i zmian dotykających sektor turystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem rynku hotelarskiego; 
 • przegląd badań naukowych w obszarze turystyki przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujących się w/w problematyką. 

Podczas trwania konferencji zostanie zorganizowana sesja miedzynarodowa w ramach spotkań Tourism Cafe Lab, w kooperacji z Euro-Asia Tourism Study Association. 

 • wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie branży hotelarskiej 
 • praktyki, strategie odbudowy rynku turystycznego
 • wyzwania współczesnego rynku turystycznego
 • systemy inteligentne w turystyce
 • nowoczesne technologie w działalności turystycznej
 • rozwój i planowanie turystyki w czasach post-pandemicznych
 • edukacja turystyczna i jej rola w odbudowie rynku turystycznego
 • nowe koncepcje w zarządzaniu turystyką
 • Revenue Management w przedsiębiorstwach turystycznych
 • turystyka zrównoważona
 • zachowania konsumentów w branży turystycznej (w tym hotelarskiej)
 • bezpieczeństwo w branży turystycznej
 • rachunkowość i finanse w branży turystycznej
 • turystyka międzynarodowa i zarządzanie kryzysowe w czasach pandemii

PROGRAM RAMOWY:

1 dzień: 

 • otwarcie konferencji
 • sesja plenarna
 • dyskusja panelowa dotycząca wpływu epidemii COVID-19 na funkcjonowanie obiektów hotelarskich i turystycznych
 • obrady panelowe 
 • Tourism Café Lab 
 • program dodatkowy/czas wolny
 • uroczysta kolacja

2 dzień: 

 • dyskusja panelowa dotycząca aktualnych trendów i zmian dotykających sektor turystyczny, ze szczególnym uwzględnieniem rynku hotelarskiego
 • obrady panelowe
 • sesja plenarna
 • podsumowanie i zakończenie konferencji

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 • rejestracja – do 15 maja 2022 r. przedłużono do 31 maja 2022 r.
 • potwierdzenie przyjęcia artykułu do dalszej procedury–31 maja 2022 r. przedłużono do 15 czerwca
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – 30 czerwca 2022 r.
 • przesłanie pełnego tekstu artykułu – w zależności od wybranego czasopisma
 • program konferencji – do 30 września 2022 r.

 • uczestnictwo pełne (udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikacja, 1 nocleg, posiłki w trakcie trwania konferencji wraz z uroczystą kolacją i przerwami kawowymi, udział w  programie dodatkowym – 1990,00 zł (pokój dwuosobowy), 2090,00 zł (pokój jednoosobowy)
 • uczestnictwo pełne bez publikacji – 1090,00 zł (pokój dwuosobowy), 1190,00zł (pokój jednoosobowy)
 • uczestnictwo pełne bez noclegu – 1790,00 zł
 • wyłącznie publikacja lub zgłoszenie dodatkowego referatu – 1090,00 zł.
 • konto do wpłat: 

  PTE Oddział w Szczecinie

  Bank Pekao S.A. 58  1240  6654  1111  0010  6884  0869

  z podaniem nazwiska Uczestnika Konferencji

 • czasopismo Quaestiones Geographicae (100 pkt)

wydawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor prof. Joanna Dominiak, artykuły w języku angielskim, preferowane współautorstwo z autorem z zagranicy lub artykuły będące efektem współpracy międzynarodowych zespołów, przesyłanie gotowych tekstów sukcesywnie po pozytywnym zaopiniowaniu abstraktu, termin publikacji do 30 czerwca 2023, wymogi edytorskie

 • czasopismo International Journal of Contemporary Management (70pkt)

wydawca Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, redaktor naczelny: prof. Regina Lenart-Gansiniec, artykuły w języku angielskim, preferowane współautorstwo z autorem z zagranicy, przesyłanie gotowych tekstów do 30 czerwca 2022, termin publikacji w 2022 (nr 4), 2023 (nr 1 i 2), wymogi edytorskie

 • czasopismo Polish Journal o Sport and Tourism (70 pkt)

wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, redaktor naczelny: prof. Adam Czaplicki, redaktor tematyczny Prof. Teresa Brzezińska-Wójcik, artykuły w języku angielskim, przesyłanie gotowych tekstów do 30 września 2022, publikacja 2002 i 2023, wymogi edytorskie

 • czasopismo Turyzm/Tourism (40 pkt)

wydawca Uniwersytet Łódzki, redaktor naczelny: dr Andrzej Stasiak, artykuły w dwóch tożsamych wersjach językowych: angielskiej i polskiej, przesyłanie gotowych tekstów do 30 września 2022, termin publikacji 2023, wymogi edytorskie

 • czasopismo Studia Periegetica (40 pkt)

wydawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, redaktor naczelny: prof. Marek Nowacki, artykuły w języku polskim/angielskim, przesyłanie gotowych tekstów do 30 września 2022, termin publikacji 2022 i 2023, wymogi edytorskie

 • czasopismo Folia Turistica (40 pkt)

wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, redaktor naczelny: prof. Wiesław Alejziak, artykuły w języku angielskim, przesyłanie gotowych tekstów do 30 września 2022, termin publikacja 2023, wymogi edytorskie

 • czasopismo Economies (40 pkt)

numer specjalny Hotel Industry – Perspective during and post COVID 19, wydawca MDPI, redaktorzy gościnni prof. Aleksander Panasiuk, prof. Ewa Wszendybył-Skulska, artykuły w języku angielskim, przesyłanie gotowych tekstów do 31 października 2022, termin publikacji 2022, LINKrozliczenie za publikację artykułu bezpośrednio z Wydawnictwem, uczestnik ponosi opłatę za udział w Konferencji w kwocie właściwej za udział w Konferencji bez publikacji, wymogi edytorskie

 • czasopismo Tourism Review (40 pkt)

wydawca Emerald Publishing, redaktor naczelny: prof. Dimitros Buhalis, artykuły w języku angielskim, przesyłanie gotowych tekstów do 30 września 2022, termin publikacji 2022 i 2023, rozliczenie za publikację artykułu bezpośrednio z Wydawnictwem, uczestnik ponosi opłatę za udział w Konferencji w kwocie właściwej za udział w Konferencji bez publikacji, wymogi edytorskie

 • czasopismo Euro-Asia Tourist Study Journal   

wydawca Euro-Asia Tourism Study Association, redaktor naczelna: dr Kevser Çınar, artykuły w języku angielskim, przesyłanie gotowych tekstów do 30 września 2022, termin publikacji 2022 i 2023, informacje redakcyjne

 • czasopismo European Journal of Tourism Research 
 • udział w monografii naukowej, wydawca Uniwersytet Jagielloński (20pkt)

na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2, redaktorzy naukowi: prof. Aleksander Panasiuk, prof. Ewa Wszendybył-Skulska, rozdziały w języku polskim lub angielskim; wytyczne dla autorów

JM Rektor UJ

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Starosta Tatrzański

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska