Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Turystyka w naukach społecznych. Nauki o zarządzaniu i jakości (cz. 2)

 

 

Redakcja: E. Wszndybył-Skulska

Wydawca: Uniwerystet Jagielloński. Instytut Przedsiębiorczości.

Wydanie I, Kraków, listopad 2020

ISBN: 978-83-958454-1-3

Web Content Display Web Content Display

Monografia towarzyszy XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Turystyka w naukach społecznych, która odbyła się 19 listopada 2020 roku online. W publikacji poruszono problematykę wpływu zmian zachodzących w otoczeniu podmiotów turystycznych na ich funkcjonowanie.

Wstęp (Ewa Wszendybył-Skulska), str. 7

Rozdział 1. Profile wybranych segmentów nabywców spakietyzowanych podróży turystycznych (Daria Elżbieta Jaremen, Izabela Michalska-Dudek), str. 9

Rozdział 2. Determinanty korzystania z aplikacji mobilnych w podróży turystycznej (Agata Niemczyk), str. 31

Rozdział 3. Źródła informacji o zanieczyszczeniach powietrza jako narzędzie
planowania wyjazdów turystycznych (Aleksandra Łapko, Roma Strulak-Wójcikiewicz, Aleksander Panasiuk), str. 47

Rozdział 4. Zrównoważony rozwój a współczesne trendy konsumenckie (Katarzyna Orfin-Tomaszewska), str. 67

Rozdział 5. Wybrane aspekty modeli biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych w kontekście wyników badań własnych (Adam Szromek), str. 87

Rozdział 6. Czwarta rewolucja przemysłowa – implikacje dla pracodawców w branży hotelarskiej (Anna Tokarz-Kocik), str. 103

Rozdział 7. Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące a umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw branży turystycznej: motywy i strategie (Elżbieta Wąsowicz-Zaborek), str. 115