Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Turystyka w naukach społecznych. Ekonomia i finanse

 

 

Redakcja: K. Nessel

Wydawca: Uniwerystet Jagielloński. Instytut Przedsiębiorczości.

Wydanie I, Kraków, listopad 2020

ISBN: 978-83-958454-2-0

Web Content Display Web Content Display

Monografia towarzyszy XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Turystyka w naukach społecznych, która odbyła się 19 listopada 2020 roku online. Publikacja wzbogaca zrozumienie ekonomicznej specyfiki różnych aspektów rynku turystycznego.

Wstęp (Karolina Nessel), str. 7

Rozdział 1. Ustrój polityczny jako czynnik kształtujący rolę turystyki w gospodarce – przypadek Polski i Białorusi (Franciszek Bolechowski), str. 9

Rozdział 2. Turystyka kontrowersyjna w ocenie właścicieli biur podróży – perspektywa przyszłośc (Grzegorz Godlewski), str.  21

Rozdział 3. Konkurencyjność obiektywna i subiektywna – problemy pomiaru na przykładzie wybranych miejscowości turystycznych Sudetów (Piotr Gryszel), str. 39

Rozdział 4. Przyczynek do badań nad wpływem pandemii na stan gospodarki turystycznej (Aleksander Panasiuk), str. 55

Rozdział 5. Specyfika kierowania turystycznymi organizacjami pozarządowymi (Elżbieta Szymańska, Joanna Kalejta), str. 71