Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Turystyka w naukach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne

 

 

Redakcja: M. Najda-Janoszka

Wydawca: Uniwerystet Jagielloński. Instytut Przedsiębiorczości.

Wydanie I, Kraków, listopad 2020

ISBN: 978-83-958454-3-7

Web Content Display Web Content Display

Monografia towarzyszy XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Turystyka w naukach społecznych, która odbyła się 19 listopada 2020 roku online. Kompozycja treści zawartych w poszczególnych rozdziałach tej publikacji
wpisuje się w metaforyczne ujęcie zasobów wiedzy o turystyce jako mozaiki wiedzy. Zebrane opracowania prezentują odmienne perspektywy badania turystyki, odzwierciedlając jej złożoną naturę, a jednocześnie razem
tworzą przestrzeń dla refleksji oraz interdyscyplinarnej syntezy.

Wstęp (Marta Najda-Janoszka), str. 7

Rozdział 1. Przystosowanie krakowskich hoteli dla potrzeb turystyki rodzinnej (Anna Kolasińska), str. 11

Rozdział 2. Aktywność turystyczna mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku (Jarosław Uglis), str.  27

Rozdział 3. Oświetlenie tras narciarskich: porównanie regionów z Polski i Słowacji (Michał Żemła, Daniel Biłos), str. 45

Rozdział 4. Zmiany i perspektywy rozwoju edukacji w szkolnictwie wyższym na podstawie przeprowadzonych badań własnych (Anna Staszewska), str. 61

Rozdział 5. Geoturystyka w akademickim systemie kształcenia na przykładzie programu nowego kierunku studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Krzysztof Miśkiewicz, Ewa Małgorzata Welc), str. 81

Rozdział 6. Parki linowe formą rekreacji i edukacji na obszarach leśnych (Mikołaj Jalinik, Marian Gúčik), str. 95

Rozdział 7. Aktywności sportowo-rekreacyjno-turystyczne podejmowane przez seniorów – członków uniwersytetów trzeciego wieku działających w Trójmieście (Karolina Rogowska), str. 111