Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zakupami - studia podyplomowe

W roku akadmickim 2016/2017 uruchomione zostały studia podyplomowe Zarządzanie zakupami w biznesie. Ich pierwsze trze edycje dedykowane były pracownikom Grupy Tauron. Od roku akademickiego 2020/2021 studia są otwarte dla wszystkich chętnych (w szczególności specjalistów oraz kierowników pierwszego/średniego szczebla działów zakupowych).

Studia podyplomowe Zarządzanie zakupami w biznesie mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie strategicznego zarządzania procesami zakupowymi w taki sposób, aby zachować optymalną dla organizacji rentowność przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka związanego z zakupami.

Program kształcenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Przywództwo i zarządzanie
 • Psychologia i budowanie wizerunku lidera
 • Komunikacja w biznesie
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie projektami
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Aspekty prawne w procesach zakupowych
 • Digitalizacja procesów zakupowych
 • Strategie zakupowe
 • Zarządzanie ryzykiem w zakupach
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie relacjami w procesach zakupowych
 • Transformacja procesów zakupowych
 • Audyt dostawcy

Dzięki tak skonstruowanemu programowi (dopasowanym do specyfiki branży) oraz kompetentym wykładowcom akademickim i praktykom absolwent tych studiów będzie potrafił podejmować strategiczne decyzje zarządcze w obszarze procesów zakupowych mające wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku i wyniki ekonomiczne. Będzie także posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu procesami zakupowymi. Ponadto będzie przygotowany do kierowania zespołem i budowania relacji z partnerami.

Studia prowadzone są pod patronatem i we współpracy z firmą EVENEUM.

 

Obsługa studiów:

mgr Urszula Bidzińska

pok.: 3.371

tel.: 12 664 55 78

urszula.bidzinska@uj.edu.pl

 

Rekrutacja

Opłata za studia: 8 000 zł

Początek rekrutacji: 31 maja 2024 roku godz. 12:00

Wszelkie szczegóły i sama rekrutacja: system rekrutacyjny IRK