Przejdź do głównej treści

Zarządzanie w sporcie - studia drugiego stopnia

Zarządzanie w sporcie to specjalizacja na kierunku Zarządzanie w turystyce i w sporcie, która rozpoczyna się w drugim semestrze I roku.

Na studiach dziennych zajęcia mają formę stacjonarną. Natomiast na studiach zaocznych prawie 70% zajęć odbywa się online. To oznacza 2 zjazdy stacjonarne na semestr (plus ewentualnie w sesji), nastomiast pozostałe zjazdy są zdalne.

Współczesny rynek sportowy wymaga zróżnicowanych postaw i kompetencji od menedżerów, którzy chcą z nim związać karierę. Tacy menedżerowie, aby spełniać własne marzenia, muszą kochać sport. Na pewno powinni znać dobrze branżę, w której pragną odnieść sukces. Liczą się także kompetencje menedżerskie, które są ważne dla wszystkich kierowników. Jednak kształcenie kadr dla sektora sportowego, to znaczy przygotowywanie menedżerów organizacji sportowych, przedsiębiorców sportowych czy ekspertów w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie oznacza wyposażanie Studentów zarówno w uniwersalne kompetencje menedżerskie, jak i specjalistyczne umiejętności dotyczące między innymi:

 • kształtowania zachowań konkurencyjnych w biznesie sportowym,
 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej lub społecznej w sporcie,
 • analizy rynku sportu i wykorzystywania wyników analizy w praktyce,
 • doboru i prowadzenia działań marketingowych w sporcie, kształtowania sponsoringu oraz stosowania narzędzi oraz technik Public Relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi,
 • projektowania i oceny innowacyjnych modeli e-biznesu sportowego,
 • analizy i trafnej rekomendacji wykorzystania poszczególnych narzędzi do budowania elektronicznej platformy handlowej w biznesie sportowym,
 • wykorzystywania narzędzi zarządzania wartością w procesie tworzenia strategii biznesu sportowego,
 • tworzenia planu imprezy sportowej i rekreacyjnej oraz praktycznej realizacji takiego planu,
 • rozwiązywania konfliktów pojawiających w związku z imprezami sportowymi

Nabyte kompetencje, wsparte kreatywnością i brakiem konwencji w myśleniu o biznesie sportowym, zapewniają przygotowanie do warunków, które są i najprawdopodobniej będą zmienne. Umożliwiają świadome kształtowanie rzeczywistości, w tym, a może przede wszystkim, świata sportu.

 

Atuty studiów II stopnia w Instytucie Przedsiębiorczości

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

Program kształcenia obejmuje:

 

blok przedmiotów ogólnej wiedzy menedżerskiej, m.in.:

 • koncepcje zarządzania,
 • prawo cywilne,
 • statystyka w biznesie,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing międzynarodowy,
 • komunikacja interkulturowa,
 • business English,
 • zarządzanie procesami,
 • warsztaty menedżerskie,
 • zarządzanie finansami,
 • makroekonomia,
 • przedsiębiorczość,
 • komunikacja marketingowa,
 • badania marketingowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • symulacje w biznesie,
 • prawo handlowe,
 • laboratorium innowacji,
 • design thinking,
 • zarządzanie kryzysowe,

blok przedmiotów specjalistycznych, m.in.:

 • marketing sportowy,
 • e-sport,
 • polityka sportowa,
 • prawo sportowe,
 • zarządzanie eventami,
 • wartość biznesu sportowego,
 • managing sport organizations in a digital age,
 • media a sport,
 • przemysły czasu wolnego,
 • bezpieczeństwo imprez sportowych,
 • zarządzanie infrastrukturą sportową,
 • media społecznościowe w sporcie,
 • organizacja sportu,
 • PR w sporcie,
 • organizacja imprez sportowych,
 • konkurencja na rynku sportowym,
 • global sport business,

Cały program studiów tej specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Absolwenci tej specjalizacji są gotowi do podjęcia pracy:

 • zarówno na specjalistycznych stanowiskach różnych organizacji związanych ze sportem (np. kluby czy związki sportowe, jednostki władz samorządowych i krajowych zajmujące się sportem, organizacje komercyjne sponsorujące sport lub sprzedające produkty i usługi sportowe), jak np.: menedżer ds. marketingu/promocji klubu lub związku sportowego, menedżer produktu, menedżer zespołu, dyrektor biura, menedżer sekcji, rzecznik prasowy, menedżer szkółki piłkarskiej/klubu fitness
 • ale także na innych stanowiskach menedżerskich w organizacjach innych sektorów gospodarki dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach,
 • podjęcia studiów doktoranckich lub podyplomowych.

 

Absolwent specjalizacji ZARZĄDZANIE W SPORCIE posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu. Ponadto absolwent potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów specjalizacji ZARZĄDZANIE W SPORCIE posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera oraz kreatora sportu w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Managerów Sportu UJ

Przy specjalności Zarządzanie w sporcie działa prężnie koło naukowe Managerów Sportu UJ. Studenci organizują corocznie m.in. Konferencję Młodzi o Sporcie, Dzień Sportu, spotkania i warsztaty z ekspertami, wyjazdy na obiekty i wydarzenia sportowe.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy specjalności

Polski Związek Narciarski

Polski Związek Narciarski

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Małopolska

Małopolska

Krakowski Klub Kajakowy

Krakowski Klub Kajakowy

Malopolski Związek Szachowy

Malopolski Związek Szachowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja - formalności i rejestracja

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy oraz limity dostępny jest na stronie https://studia.uj.edu.pl.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.

W przypadku pytań dotyczących samych studiów proszę się kontatkować z Sekretariatem Instytutu Przedsiębiorczości ds. dydaktycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

.