Przejdź do głównej treści

Studia doktoranckie

Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ prowadzone są studia doktoranckie dzienne, jak również przewody doktorskie w postępowaniu eksternistycznym (z tzw. wolnej stopy).

Pracownicy naszego Instytutu promują prace w zakresie: zarządzania (nauki ekonomiczne), zarządzania (nauki humanistyczne) oraz ekonomii - w tym także prace dotyczące sektorów: sportu, turystyki, nowych mediów.

Osoby zainteresowane doktoratem proszone są o jak najwcześniejsze zgłoszenie się do wybranych promotorów (w przypadku studiów dziennych - najlepiej przed wakacjami). 

Można kontaktować się bezpośrednio z wybranym samodzielnym pracownikiem naukowym naszej jednostki (profesorem lub doktorem hablitowanym) lub też zgłosić się do prof. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk, kierownik Instytutu.