Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa TURYSTYKA W NAUKACH SPOŁECZNYCH 2020

.

 

Organizator: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Termin oryginalny: 13-14 maja 2020 r. - w Bukowinie Tatrzańskiej (Pensjonat „Orlik” Bukowina Tatrzańska - https://www.pensjonatorlik.pl/pl/)

 

Termin ostateczny: 19 listopada 2020 r. w godzinach: 10.00-13.00 - online

 

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecinie (obsługa finansowa)

 

Kontakt: przedsiebiorczosc@uj.edu.pl

 

 

 

 

PROGRAM

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 10:00-10:25

10:00           prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości UJ

10:10           prof. UJ, dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

10:15           prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Przewodnicząca Rady Instytutu Przedsiębiorczości UJ

10:20           prof. US, dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)

                     Prezes PTE Oddział w Szczecinie

SESJA PLENARNA 10:25-11:20

10:25           mgr Wioleta Kowalczyk (Pensjonat Orlik w Bukowinie Tatrzańskiej)

                     Prowadzenie działalności turystycznej w czasach pandemii COVID-19

10:45           dr hab. Michał Roman (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

                     Podróżowanie w czasach pandemii COVID-19

11:05           Dyskusja

PRZERWA KAWOWA 11:20-11:30

SESJE PANELOWE 11:30-13:00 (prezentacja: 10 minut + dyskusja: 5 minut)

Panel A       TURYSTYKA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI ORAZ EKONOMII

                 moderator: prof. UJ, dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska

11:30           prof. PB, dr hab. Elżbieta Szymańska (Politechnika Białostocka)

                     mgr Joanna Kalejta (Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach)

                     Specyfika kierowania turystycznymi organizacjami pozarządowymi

11:45           prof. ZUT, dr hab. Iwona Bąk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

                     dr inż. Beata Szczecińska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

 Wydatki gospodarstw domowych na rekreację i kulturę – analiza porównawcza wybranych grup wiekowych

12:00           dr hab. Agata Balińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

                     Metody gromadzenia danych w turystyce wiejskiej w opinii respondentów

12:15           dr Marta Sidorkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

 Identyfikacja poziomu aspiracji w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów w obszarze biznesu turystyczno-rekreacyjnego

12:30           Franciszek Bolechowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 Ustrój polityczny jako czynnik kształtujący rolę turystyki w gospodarce – przypadek Polski i Białorusi

12:45           dr Igor Perechuda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Determinanty kapitału intelektualnego klubów piłkarskich w Europie

SESJE PANELOWE 11:30-13:00 (prezentacja: 10 minut + dyskusja: 5 minut)

Panel B       TURYSTYKA W NAUKACH SPOŁECZNYCH – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

                 moderator: prof. UJ, dr hab. Marta Najda-Janoszka

11:30           prof. UAM, dr hab. Alina Zajadacz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 Geografia turystyki i kształcenie w zakresie turystyki na wydziałach geografii uniwersytetów w Polsce

11:45           dr hab. Adam Pawlicz (Uniwersytet Szczeciński)

 Przestrzenne aspekty rozwoju ekonomii współdzielenia w obszarze rynku usług hotelarskich w Polsce

12:00           prof. UP, dr hab. Michał Żemła (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

                     Daniel Biłos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

                     Oświetlenie tras narciarskich: porównanie regionów z Polski i Słowacji

12:15           dr Anna Staszewska (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach)

 Zmiany i perspektywy rozwoju edukacji w szkolnictwie wyższym na podstawie przeprowadzonych badań własnych

12:30           dr Karolina Korbiel (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

 Wykorzystanie Facebooka w komunikacji marketingowej przez Lokalne Organizacje Turystyczne

12:45           dr Iwona Dominek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

                     Metodyka turystyki górskiej w świetle poglądów Władysława Krygowskiego

SESJA PLENARNA 13:05-13:30

13:05          prof. UJ, dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     prof. UJ, dr hab. Marta Najda-Janoszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Podsumowanie sesji panelowych

13:15           prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Prezentacja wydawnictw konferencyjnych

13:25           prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

                     Podsumowanie i zakończenie konferencji

AFTERPARTY 13:30-23:59

===================

 

Kwestie techniczne:

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w poniższy link, a następnie pobrać aplikację lub użyć jej wersji przeglądarkowej (uwaga: aplikacja działa z pewnością w przeglądarkach: Chrome, Edge, nie działa natomiast w Operze). Korzystając z linków dostępu do obu paneli w dniu wydarzenia, jest możliwość swobodnego przemieszczania się w czasie rzeczywistym pomiędzy nimi:

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: przedsiebiorczosc@uj.edu.pl Osoby prezentujące prosimy o przesłanie prezentacji do 18.11.2020 r. 23:59 na powyższy adres (jako zabezpieczenie na wypadek problemów technicznych z jej udostępnianiem po stronie prezentującego w dniu konferencji).

 

Kwestie ochrony praw intelektualnych:

Konferencja (ani w całości, ani poszczególne jej wystąpienia) nie będzie nagrywana. Prezentacje przesłane wcześniej, jako zabezpieczanie na wypadek problemów technicznych, nie będą przechowywane dłużej niż do zakończenia konferencji, nie będą też nikomu udostępniane. W celu uzyskania dostępu do prezentacji innej osoby, prosimy o kontakt bezpośrednio z jej autorem. Prosimy też o przestrzeganie praw własności intelektualnej osób prezentujących swoje prace: nierobienie zdjęć i nienagrywanie samodzielne prezentacji.

Ostatecznie, ze względu na bezpieczeństwo Uczestników, nie zdecydowaliśmy się na organizację spotkania w Bukowinie Tatrzańskiej. Zapraszamy jednak na konferencję online 19 listopada 2020. W czasie tego wirtualnego spotkania odbędzie się dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed turystyką, a także prezentacja dorobku publikacyjnego związanego z konferencją. Będzie również możliwość zwięzłego przedstawienia zarysu swojej pracy dla uczestników, którzy wyrażą taką wolę.

Nowa forma konferencji oraz jej nowy termin związane są ze zmianą rozliczeń finansowych w następujący sposób:

 1. Uczestnicy, którzy zgłosili teksty do publikacji w związku z konferencją i uiścili opłatę minimum 850 zł – udział w konferencji online oraz pakiet konferencyjny otrzymają bezpłatnie.

 2. Uczestnicy, którzy nie deklarowali publikacji, a chcą wziąć udział w konferencji online – opłata za ten udział i pakiet: 180 zł.

W najbliższych dniach rozpoczniemy proces rozliczeń i zwrotów wniesionych już przez Państwa opłat. Byśmy mogli go jednak przeprowadzić sprawnie, WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW INDYWIDUDALNIE prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do 17 września:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2864HE1fx-31lNi98NlfKr8StUQVNENE9aSE1YVU1RNkVDVVo0VDNLMUgyUC4u

O ile istenieje jeszcze możliwość dołączenia do konferencji online 19 listopada dla uczestników wcześniej niezarejstrowanych, to nie ma już możliwości wzięcia udziału w publikacjach konferencyjnych (które są na ukończeniu).

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (przewodniczący) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

prof. AWF dr hab. Wiesław Alejziak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

prof. SGGW dr hab. Agata Balińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. UJ dr hab. Jarema Batorski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka – Uniwersytet Ekonomicznym w Krakowie

prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. WSB dr hab. Jacek Borzyszkowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

prof. UMCS dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UE dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Maciej Dębski – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Jacek Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UJ dr hab. Łukasz Gaweł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. CM dr hab. Jerzy Gospodarek – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

prof. PB dr hab. Mikołaj Jalinik – Politechnika Białostocka

prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski

prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz – Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

prof. UJ dr hab. Małgorzata Kurleto – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UJ dr hab. Mirosław Mika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Marciszewska - Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. UJ dr hab. Marta Najda-Janoszka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. WSB dr hab. Marek Nowacki - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. dr hab. Janusz Olearnik - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. AWF dr hab. Piotr Oleśniewicz - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. PO dr hab. Daniel Puciato – Politechnika Opolska

prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski

prof. SGTiH dr hab. Teresa Skalska – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

dr Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki

prof. PŚ dr hab. Adam Szromek – Politechnika Śląska

prof. PB dr hab. Elżbieta Szymańska – Politechnika Białostocka

prof. US dr hab. Anna Tokarz-Kocik – Uniwersytet Szczeciński

prof. AWF dr hab. Rajmund Tomik – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

dr Bartłomiej Walas – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski

prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk - Uniwersytet Łódzki

prof. UJ dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UP dr hab. Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Karolina Nessel, UJ (przewodnicząca)

dr Grzegorz Godlewski

dr Aleksandra Łapko, AMS

mgr Szczepan Kościółek, UJ

mgr Aleksandra Kuzior, UJ

mgr. Halyna Zubrytska

 • kontynuacja problematyki cyklu dotychczasowych 10 konferencji dotyczących zagadnień funkcjonowania rynku turystycznego,
 • ocena miejsca zagadnień z zakresu turystyki w badaniach naukowych w dziedzinie nauk społecznych i wspomagających dziedzinach i dyscyplinach naukowych, zgodnych z nową klasyfikacją nauk,
 • dyskusja nad miejscem turystyki w systemie kształcenia wyższego, w aspekcie reformy szkolnictwa wyższego i obserwowanych zmian w ofertach uczelni wyższych oraz preferencjach kandydatów na studia,
 • przegląd badań naukowych w obszarze turystyki przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się problematyką turystyki.

 • turystyka w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • turystyka w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • turystyka w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • turystyka w pozostałych dziedzinach i dyscyplinach nauki (w tym m.in. w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej).

1 dzień:

 • otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • dyskusja panelowa dotycząca problematyki miejsca badań z zakresu turystyki w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych,
 • obrady sekcyjne,
 • program dodatkowy/czas wolny,
 • uroczysta kolacja,

2 dzień:

 • dyskusja panelowa dotycząca stanu i przyszłości kształcenia wyższego w zakresie turystyki,
 • obrady sekcyjne,
 • sesja plenarna,
 • podsumowanie i zakończenie konferencji.

 • przesłanie zgłoszenia i tematu artykułu – do 15 stycznia 2020,
 • potwierdzenie przyjęcia tematu artykułu – do 31 stycznia 2020,
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – do 29 lutego 2020,
 • przesłanie pełnego tekstu artykułu – do 29 lutego 2020,
 • zakwalifikowanie artykułu do procedury wydawniczej w poszczególnych publikacjach konferencyjnych – do 31 marca 2020,
 • program konferencji – do 30 kwietnia 2020.

 • uczestnictwo pełne (udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikacja, 1 nocleg, posiłki w trakcie trwania konferencji wraz z uroczystą kolacją i programem dodatkowym – 1390,00zł (pokój dwuosobowy), 1490,00zł (pokój jednoosobowy),
 • uczestnictwo pełne bez publikacji – 690,00zł (pokój dwuosobowy), 790,00zł (pokój jednoosobowy),
 • uczestnictwo pełne bez noclegu – 1290,00zł,
 • wyłącznie publikacja lub zgłoszenie dodatkowego referatu – 850,00zł.

konto do wpłat: 

PTE Oddział w Szczecinie

Bank Pekao S.A. 58  1240  6654  1111  0010  6884  0869

z podaniem nazwiska Uczestnika Konferencji

 1. czasopismo International Journal of Contemporary Management (20pkt), wydawca Uniwersytet Jagielloński, redaktor naczelny: prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska, artykuły w języku angielskim, preferowane współautorstwo z autorem z zagranicy, termin publikacji druga połowa 2020 roku, http://www.ejournals.eu/ijcm/
 2. czasopismo Polish Journal o Sport and Tourism (20pkt), wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, redaktor naczelny: prof. Adam Czaplicki, artykuły w języku angielskim, termin publikacji druga połowa 2020 roku, http://pjst.awf-bp.edu.pl/
 3. czasopismo Turyzm/Tourism (20pkt), wydawca Uniwersytet Łódzki, redaktor naczelny: dr Andrzej Stasiak, artykuły w dwóch tożsamych wersjach językowych: angielskiej i polskiej, termin publikacji druga połowa 2020 roku, https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/
 4. czasopismo Studia Periegetica (20pkt), wydawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, redaktor naczelny: prof. Marek Nowacki, artykuły w języku angielskim, termin publikacji druga połowa 2020 roku, https://papers.wsb.poznan.pl/studia-periegetica-desc
 5. czasopismo Folia Oeconomica Stetinensia (20pkt), wydawca Uniwersytet Szczeciński, redaktor naczelny: prof. Waldemar Tarczyński, artykuły w języku angielskim, termin publikacji druga połowa 2020 roku, https://wnus.edu.pl/fos/pl/
 6. czasopismo Zarządzanie w Kulturze (20pkt), wydawca Uniwersytet Jagielloński, redaktor naczelny: dr Małgorzata Ćwikła, artykuły w języku angielskim, termin publikacji rok 2020, http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/
 7. udział w monografii naukowej, wydawca Uniwersytet Jagielloński (20pkt), na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2, rozdziały w języku polskim; przewiduje się wydanie odrębnych monografii dla poszczególnych dyscyplin nauk społecznych, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf, wytyczne dla autorów: plik.

Wykaz i linki do wydawnictw pokonferencyjnych

X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Marketing turystyczny (2018)

 

Barometr Regionalny

http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/53_16_3_2018.html

 

Folia Turistica

http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-biezace

 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

https://www.dbc.wroc.pl//dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Relation:Prace+Naukowe+Uniwersytetu+Ekonomicznego+we+Wroc%C5%82awiu+%3D+Research+Papers+of+Wroc%C5%82aw+University+of+Economics%5C%3B+2018%5C%3B+Nr+535

 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf

LINKA DO FORUMULARZA

JM Rektor UJ

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna

Małopolska Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Marszałek Województwa Małopolskiego

Starosta Tatrzański

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje związne z Konferencją

W ramach Konferencji powstało szereg publikacji w zeszytach naukowych (International Journal of Contemporary Management, Polish Journal o Sport and Tourism, Turyzm/Tourism, Studia Periegetica, Folia Oeconomica Stetinensia, Zarządzanie w Kulturze) oraz w cyklu monografii.

Poniżej prezentujemy pozycje monograficzne. Pierwsze cztery tomy obejmują prace  dotyczące turystyki w ujęciu różnych dyscyplin naukowych, natomiast tom piąty to zbiór streszczeń wszystkich prac związanych z Konferencją.

 

Aleksander Panasiuk (red.),

Turystyka w naukach społecznych. Nauki o zarządzaniu i jakości (cz.1)

Ewa Wszendybył-Skulska (red.),

Turystyka w naukach społecznych. Nauki o zarządzaniu i jakości (cz.2)

Karolina Nessel (red.),

Turystyka w naukach społecznych. Ekonomia i finanse

Marta Najda-Janoszka (red.),

Turystyka w naukach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne

Aleksander Panasiuk (red.),

XI Konferencja naukowa: Turystyka w naukach społecznych