Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa TwNS

 

Organizator: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Termin: 13-14 maja 2020 r.

Konferencja w powyższym terminie nie odbędzie się. Liczymy na możliwość jej organizacji jesienią 2020. Nowy termin i szczegóły organizacyjne podane zostaną do końca czerwca.

Natomiast prace redakcyjne publikacji odbywają się zgodnie z oryginalnym terminarzem.

 

Miejsce: Pensjonat „Orlik” Bukowina Tatrzańska - https://www.pensjonatorlik.pl/pl/

 

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Szczecienie (obsługa finansowa)

 

Kontakt: przedsiebiorczosc@uj.edu.pl

 

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (przewodniczący) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

prof. AWF dr hab. Wiesław Alejziak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

prof. SGGW dr hab. Agata Balińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. UJ dr hab. Jarema Batorski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka – Uniwersytet Ekonomicznym w Krakowie

prof. WSB dr hab. Arnold Bernaciak – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. WSB dr hab. Jacek Borzyszkowski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

prof. UMCS dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UE dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Maciej Dębski – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Jacek Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UJ dr hab. Łukasz Gaweł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. CM dr hab. Jerzy Gospodarek – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

prof. PB dr hab. Mikołaj Jalinik – Politechnika Białostocka

prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. UPP dr hab. Joanna Kosmaczewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski

prof. UMG dr hab. Joanna Kizielewicz – Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

prof. UJ dr hab. Małgorzata Kurleto – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UJ dr hab. Mirosław Mika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Marciszewska - Uniwersytet Morski w Gdyni

prof. UJ dr hab. Marta Najda-Janoszka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. WSB dr hab. Marek Nowacki - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. dr hab. Janusz Olearnik - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. AWF dr hab. Piotr Oleśniewicz - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

prof. PO dr hab. Daniel Puciato – Politechnika Opolska

prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Zielonogórski

prof. SGTiH dr hab. Teresa Skalska – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie

dr Andrzej Stasiak – Uniwersytet Łódzki

prof. PŚ dr hab. Adam Szromek – Politechnika Śląska

prof. PB dr hab. Elżbieta Szymańska – Politechnika Białostocka

prof. US dr hab. Anna Tokarz-Kocik – Uniwersytet Szczeciński

prof. AWF dr hab. Rajmund Tomik – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

dr Bartłomiej Walas – Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

dr hab. Krzysztof Widawski – Uniwersytet Wrocławski

prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk - Uniwersytet Łódzki

prof. UJ dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UP dr hab. Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Komitet Organizacyjny

dr Karolina Nessel, UJ (przewodnicząca)

dr Grzegorz Godlewski

dr Aleksandra Łapko, AMS

mgr Joanna Cebulak, UJ

mgr Szczepan Kościółek, UJ

mgr Aleksandra Kuzior, UJ

Cele Konferencji

 • kontynuacja problematyki cyklu dotychczasowych 10 konferencji dotyczących zagadnień funkcjonowania rynku turystycznego,
 • ocena miejsca zagadnień z zakresu turystyki w badaniach naukowych w dziedzinie nauk społecznych i wspomagających dziedzinach i dyscyplinach naukowych, zgodnych z nową klasyfikacją nauk,
 • dyskusja nad miejscem turystyki w systemie kształcenia wyższego, w aspekcie reformy szkolnictwa wyższego i obserwowanych zmian w ofertach uczelni wyższych oraz preferencjach kandydatów na studia,
 • przegląd badań naukowych w obszarze turystyki przedstawicieli ośrodków naukowych zajmujących się problematyką turystyki.

Ramowa tematyka referatów

 • turystyka w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • turystyka w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • turystyka w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • turystyka w pozostałych dziedzinach i dyscyplinach nauki (w tym m.in. w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej).

Program ramowy

1 dzień:

 • otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • dyskusja panelowa dotycząca problematyki miejsca badań z zakresu turystyki w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych,
 • obrady sekcyjne,
 • program dodatkowy/czas wolny,
 • uroczysta kolacja,

2 dzień:

 • dyskusja panelowa dotycząca stanu i przyszłości kształcenia wyższego w zakresie turystyki,
 • obrady sekcyjne,
 • sesja plenarna,
 • podsumowanie i zakończenie konferencji.

Terminarz

 • przesłanie zgłoszenia i tematu artykułu – do 15 stycznia 2020,
 • potwierdzenie przyjęcia tematu artykułu – do 31 stycznia 2020,
 • wniesienie opłaty konferencyjnej – do 29 lutego 2020,
 • przesłanie pełnego tekstu artykułu – do 29 lutego 2020,
 • zakwalifikowanie artykułu do procedury wydawniczej w poszczególnych publikacjach konferencyjnych – do 31 marca 2020,
 • program konferencji – do 30 kwietnia 2020.

Formy uczestnictwa i opłaty (brutto)

 • uczestnictwo pełne (udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikacja, 1 nocleg, posiłki w trakcie trwania konferencji wraz z uroczystą kolacją i programem dodatkowym – 1390,00zł (pokój dwuosobowy), 1490,00zł (pokój jednoosobowy),
 • uczestnictwo pełne bez publikacji – 690,00zł (pokój dwuosobowy), 790,00zł (pokój jednoosobowy),
 • uczestnictwo pełne bez noclegu – 1290,00zł,
 • wyłącznie publikacja lub zgłoszenie dodatkowego referatu – 850,00zł.

konto do wpłat: 

PTE Oddział w Szczecinie

Bank Pekao S.A. 58  1240  6654  1111  0010  6884  0869

z podaniem nazwiska Uczestnika Konferencji

Możliwości publikacji

 1. czasopismo International Journal of Contemporary Management (20pkt), wydawca Uniwersytet Jagielloński, redaktor naczelny: prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska, artykuły w języku angielskim, preferowane współautorstwo z autorem z zagranicy, termin publikacji druga połowa 2020 roku, http://www.ejournals.eu/ijcm/
 2. czasopismo Polish Journal o Sport and Tourism (20pkt), wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, redaktor naczelny: prof. Adam Czaplicki, artykuły w języku angielskim, termin publikacji druga połowa 2020 roku, http://pjst.awf-bp.edu.pl/
 3. czasopismo Turyzm/Tourism (20pkt), wydawca Uniwersytet Łódzki, redaktor naczelny: dr Andrzej Stasiak, artykuły w dwóch tożsamych wersjach językowych: angielskiej i polskiej, termin publikacji druga połowa 2020 roku, https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/
 4. czasopismo Studia Periegetica (20pkt), wydawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, redaktor naczelny: prof. Marek Nowacki, artykuły w języku angielskim, termin publikacji druga połowa 2020 roku, https://papers.wsb.poznan.pl/studia-periegetica-desc
 5. czasopismo Folia Oeconomica Stetinensia (20pkt), wydawca Uniwersytet Szczeciński, redaktor naczelny: prof. Waldemar Tarczyński, artykuły w języku angielskim, termin publikacji druga połowa 2020 roku, https://wnus.edu.pl/fos/pl/
 6. czasopismo Zarządzanie w Kulturze (20pkt), wydawca Uniwersytet Jagielloński, redaktor naczelny: dr Małgorzata Ćwikła, artykuły w języku angielskim, termin publikacji rok 2020, http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/
 7. udział w monografii naukowej, wydawca Uniwersytet Jagielloński (20pkt), na zasadach Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, §12, pkt. 4, ust. 2, rozdziały w języku polskim; przewiduje się wydanie odrębnych monografii dla poszczególnych dyscyplin nauk społecznych, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/rozporzdzenie-ewaluacja-jakoci-dziaalnoci-naukowej.pdf, wytyczne dla autorów: plik.

Publikacje poprzedniej edycji Konferencji (Międzyzdroje 2018)

Wykaz i linki do wydawnictw pokonferencyjnych

X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Marketing turystyczny (2018)

 

Barometr Regionalny

http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/53_16_3_2018.html

 

Folia Turistica

http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-biezace

 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

https://www.dbc.wroc.pl//dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Relation:Prace+Naukowe+Uniwersytetu+Ekonomicznego+we+Wroc%C5%82awiu+%3D+Research+Papers+of+Wroc%C5%82aw+University+of+Economics%5C%3B+2018%5C%3B+Nr+535

 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf

Formularz rejestracyjny

LINKA DO FORUMULARZA

Patronaty

JM Rektor UJ

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polska Organizacja Turystyczna

Małopolska Organizacja Turystyczna

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Marszałek Województwa Małopolskiego

Starosta Tatrzański

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska