Przejdź do głównej treści

Harmonogramy

I rok

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 SEMESTR LETNI 2021/2022
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 SEMESTR LETNI 2021/2022
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

I rok 

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 SEMESTR LETNI 2021/2022
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 SEMESTR LETNI 2021/2022
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2021 roku do 24 lutego 2022 roku

- letni - od 25 lutego 2022 roku do 30 września 2022 roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim

 • od 1 października 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku
 • od 3 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku
 • od 25 lutego 2022 roku do 14 kwietnia 2022 roku
 • od 20 kwietnia 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2022 roku do 11 lutego 2022 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 19 lutego 2022 roku do 24 lutego 2022 roku
 • Letnia: od 17 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2022 roku do 15 września 2022 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2021 roku do 2 stycznia 2022 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku
 • Przerwa świąteczna: od 15 kwietnia 2022 roku do 19 kwietnia 2022 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 31 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 12 listopada 2021 roku
 • 2 maja 2022 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu, z wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach) wolnych od pracy.