Przejdź do głównej treści

Harmonogramy

 

Opublikowane harmonogramy mogą ulec drobnym korektom

I rok

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.6.10.2022 Media społecznościowe w zarządzaniu

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.4.10.2022

Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.27.09.2022 Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.6.10.2022
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023

 • 7-9.10.22 (tylko II rok)
 • 21-23.10.22
 • 4-6.11.22
 • 18-20.11.22
 • 2-4.12.22
 • 16-18.12.22
 • 13-15.01.23
 • 20-22.01.23
 • 27-28.01.23

 

Sobotnie dyżury sekreteriatu

        8.10.2022
        22.10.22
        19.11.22
        17.12.22

        21.01.23

 

I rok 

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.22.09.2022 Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.22.09.2022

Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu 4.10.2022 Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.4.10.2022
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2022 roku do 24 lutego 2023 roku

- letni - od 25 lutego 2023 roku do 30 września 2023 roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim

 • od 2 października 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku
 • od 3 stycznia 2023 roku do 28 stycznia 2023 roku
 • od 25 lutego 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku
 • od 12 kwietnia 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2023 roku do 11 lutego 2023 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 roku
 • Letnia: od 17 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2023 roku do 15 września 2023 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2022 roku do 2 stycznia 2023 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku
 • Przerwa świąteczna: od 6 kwietnia 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 01 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2023 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2023 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu, z wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach) wolnych od pracy.