Przejdź do głównej treści

Harmonogramy

W nadochodzącym semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia na studiach dziennych i zaocznych będą miały formę zdalną (online). Zgodnie z najnowszym komunikatem Dziekana: Komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020_21 oraz organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej.

 

 

STUDIA STACJONARNE

I rok

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

II rok

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja turystyczna
 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

I rok 

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

II rok

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
Media społecznościowe w zarządzaniu Media społecznościowe w zarządzaniu
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie
specjalizacja turystyczna
 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku

- letni - od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim

 • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
 • od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
 • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
 • od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
 • Letnia: od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku
 • Przerwa semestralna: od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
 • Przerwa świąteczna: od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2020
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu, z wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach) wolnych od pracy.