Przejdź do głównej treści

Harmonogramy

 

Opublikowane harmonogramy mogą ulec drobnym korektom

I rok

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.22.09.2023 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.11.05.2023

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.18.09.2023

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.8.05.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.25.09.2023 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.17.02.2023
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.26.09.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.15.05.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2023/2024

 
6-7-8.10.2023r. - tylko drugi rok ( semestr 3)
20-21-22.10.2023r.
27-28-29.10.2023r.
17-18-19.11.2023r.
24-25-26.11.2023r.
15-16-17.12.2023r.
12-13-14.01.2024r.
26-27-28.01.2024r.
 
sobotni dyżur 8:00-12:00

 

  
 

I rok 

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.18.09.2023 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.22.03.2023
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.18.09.2023

Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.30.03.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

II rok

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 SEMESTR LETNI 2022/2023
Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.18.09.2023 Media społecznościowe w zarządzaniu aktu.30.03.2023
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.18.09.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna
Zarządzanie w turystyce i w sporcie aktu.9.05.2023
specjalizacja sportowa
specjalizacja turystyczna

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku

- letni - od 26 lutego 2024 roku do 30 września 2024 roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim

 • od 2 października 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku
 • od 8 stycznia 2024 roku do 28 stycznia 2024 roku
 • od 26 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku
 • od 3 kwietnia 2024 roku do 16 czerwca 2024 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2024 roku do 11 lutego 2024 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 19 lutego 2024 roku do 25 lutego 2024 roku
 • Letnia: od 17 czerwca 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2024 roku do 15 września 2024 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku
 • Przerwa semestralna: od 12 lutego 2024 roku do 18 lutego 2024 roku
 • Przerwa świąteczna: od 28 marca 2024 roku do 2 kwietnia 2024 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 1 lipca 2024 roku do 30 września 2024 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 listopada 2023 roku
 • 2 maja 2024 roku oraz 31 maja 2024
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2024 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu, z wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach) wolnych od pracy.