Przejdź do głównej treści

Harmonogramy

STUDIA STACJONARNE

I rok

Zarządzanie w turystyce i sporcie I SUM specjalizacja sportowa (ost.mod.15.IV 2020)

Zarządzanie w turystyce i sporcie I SUM specjalizacja turystyczna (ost.mod.22 IV 2020)

Media społecznościowe w zarządzaniu I SUM (ost.mod.13 II 2020)

 

II rok

Zarządzanie w sporcie II SUM (10 II 2020)

Zarządzanie w turystyce II SUM (10 II 2020)

Media społecznościowe w zarządzaniu II SUM (ost.mod.13 II 2020)

 

harmonogramy mogą ulec modyfikacjom

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok 

Zarządzanie w turystyce i sporcie I SUM (aktualizacja 3.03.2020)

Media społecznościowe w zarządzaniu I SUM (aktualizacja 4.03.2020)

 

II rok

Media społecznościowe w zarządzaniu II SUM (aktualizacja 5.03.2020)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry:

- zimowy - od 1 października 2019 roku do 23 lutego 2020 roku

- letni - od 24 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim

 • od 2 października 2019 roku do 22 grudnia 2019 roku
 • od 7 stycznia 2020 roku do 28 stycznia 2020 roku
 • od 24 lutego 2020 roku do 9 kwietnia 2020 roku
 • od 15 kwietnia 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku

Sesje egzaminacyjne

 • Zimowa: od 29 stycznia 2020 roku do 10 lutego 2020 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 17 lutego 2020 roku do 23 lutego 2020 roku
 • Letnia: od 15 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2020 roku do 15 września 2020 roku

Dni wolne od zajęć

 • Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku
 • Przerwa semestralna: od 11 lutego 2020 roku do 16 lutego 2020 roku
 • Przerwa świąteczna: od 10 kwietnia 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku
 • Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

 • 2 maja 2020
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Okres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu kształcenia i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu, z wyjątkiem dni bezpośrednio poprzedzających dzień (dni) wolne od pracy lub bezpośrednio następujących po dniu (dniach) wolnych od pracy.