Przejdź do głównej treści

Seminaria magisterskie / Obrona

Komunikaty

Seminaria magisterskie

Zapisy na seminarium magisterskie odbywają się przez system USOS.

Tematyka seminariów 2020/2021

Zagadnienia na obronę pracy magisterskiej

Przygotowanie pracy magisterskiej

 1. Strona tytułowa i abstrakt (wzór)
 2. Strona tytułowa i abstrakt (przykład)
 3. Wymogi edytorskie
 4. Przypisy harwardzkie
 5. Instrukacja wgrywania pracy do systemu archiwizującego: apd.uj.edu.pl

Dokumenty do obrony (proszę wysłać skan z podpisem)

 1. Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym:
 2. Potwierdzenie wpłaty za dyplom
 3. Oświadczenie o wgraniu pracy do AP

Uwagi dodatkowe

 1. Od roku 2017/2018 nie ma potrzeby drukowania prac magisterskich (obowiązuje wersja elektroniczna w APD).

 2. Proszę nie przynosić zdjęć. Zgodnie z nowymi wzorami dyplomów absolwentom, którzy ukończą studia po 1 października 2019 r. i później, wydawane będą dyplomy bez fotografii.

 3. Należy przygotować prezentację pracy magisterskiej i przesłać ją mailem na adres mailowy sekretariatu. Prezentacja musi zawierać nie wiecej i nie mniej niż 5 slajdów/ 5 min (przed obroną promotor musi zaakceptować prezentację). Prezentację należy przesłać do sekretariatu najpóźniej dwa dni robocze przed obroną. Plik powinein być podpisany wyłącznie imieniem i nazwiskiem.

 4. Do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego ograniczony został termin ubiegania się przez absolwenta o odpisy dyplomu w tłumaczeniu na języki obce oraz odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości.

 5. Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej losów absolwentów (nie trzeba jej drukować).

Pomoc Biblioteki Wydziałowej w czasie pandemii

W związku z zamknięciem bibliotek UJ, Biblioteka Wydziału ZiKS stara się pomóc seminarzystom, ułatwiając dostęp do zasobów online. W szczególności przygotowano przejrzyste w formie materiały na temat baz danych, książek i czasopism pełnotekstowych, katalogów, bibliotek cyfrowych, repozytoriów i innych źródeł wiedzy dostępnych online.  Prezentacje zawierają opisy ułatwiające wybór źródła informacji, a także ilustrowane instrukcje, umożliwiające krok po kroku odnalezienie potrzebnej książki czy artykułu w bazie danych.

Dla osób, które ze względów merytorycznych potrzebują materiałów naukowych wyłącznie w języku polskim, zaproponowane zostały dziedzinowe listy polskich czasopism pełnotekstowych online wraz z linkami. W razie potrzeby pracownicy biblioteki mogą przygotować listę z dziedziny nieuwzględnionej w załączonych materiałach.

Więcej informacji: http://biblioteka.wzks.uj.edu.pl/linki