Przejdź do głównej treści

Seminaria magisterskie / Obrona

Komunikaty

zapisy na seminarium magisterskie odbywają się przez system USOS.

TEMATYKA SEMINARIÓW 2019/2020

Zagadnienia na obronę pracy magisterskiej

 

 

Harmonogram czynności obron

najbliższy termin obrony: 2. połowa czerwca  2020

Instrukcje

PROSZĘ SPRAWDZIĆ, JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ ABSTRAKT

 

OD ROKU 2017/2018 NIE PRZYJMUJEMY WYDRUKOWANYCH EGZEMPLARZY PRAC MAGISTERSKICH

Należy przygotować PREZENTACJĘ pracy magisterskiej i przesłać ją mailem na adresy w.w. Prezentacja musi zawierać nie wiecej i nie mniej niż 5 slajdów/ 5 min (przed obroną promotor musi zaakceptować prezentację). Prezentację należy przesłać do sekretariatu najpóźniej dwa dni robocze przed obroną.

Do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego ograniczony został termin ubiegania się przez absolwenta o odpisy dyplomu w tłumaczeniu na języki obce oraz odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Niezłożenie wniosku w tym terminie wyklucza możliwość uzyskania wyżej wymienionych dokumentów w przyszłości.

 

Dokumenty do obrony

 1. Należy wypełnić za pośrednictwem serwisu USOSweb Formularz dla Absolwentów UJ (link: www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz), a następnie złożyć w sekretariacie Instytutu Przedsiębiorczości wydrukowany i podpisany formularz.

 2. Oświadczenie o samodzielności napisania pracy

 3. Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym:

  wniosek nr 1 (absolwent przed 2019/2020)

  wniosek nr 2 (absolwent od 2019/2020)

 4. Potwierdzenie wpłaty za dyplom

 5. Oświadczenie o wgraniu pracy do AP

 6. Proszę nie przynosić zdjęć!!!! Zgodnie z nowymi wzorami dyplomów absolwenci, którzy ukończą studia po 1 października 2019 r. i później wydawane będą dyplomy bez fotografii.

 7. PREZENTACJA pracy magisterskiej podpisane wyłącznie imieniem i nazwiskiem. Prezentację należy przesłać do sekretariatu najpóźniej na dwa dni robocze przed obroną.