Przejdź do głównej treści

Staże i praktyki

W czasie studiów uzpełniających magisterskich oraz studiów podyplomowych prowadzonych przez Instytut studenci nie mają obowiązku odbywania praktyk studenckich. Jednak wszystkich zachęcamy do gromadzenia doświadczenia zawodowego i wspieramy w poszukiwaniu praktyk, staży oraz wolontariatów.

Oferty praktyk firm wspólpracujących z IP

Czyli oferty związane z branżą turystyczną, sportową oraz internetową.

Poniższy link jest dostępny tylko dla studentów UJ i wymaga zalogowania do systemu USOS.

OFERTY PRACY ORAZ PRAKTYK, STAŻY BRANŻOWYCH

 

Polecamy także kontakt i zaangażowanie w Kole Naukowym Managerów Sportu, które zajmuje się m.in. wynajdywaniem możliwości wolontariatów. Niedawno członkowie tego koła uczestniczyli np. w Zawodach Pucharu Świata w Skokach w Wiśle.

Praktyki zagraniczne

 

Biuro Karier UJ

Biuro Karier UJ proponuje nie tylko oferty praktyk, ale także szkoleń dotyczących zakładania czy prowadzenia własnej firmy, spotkania z potencjalnymi pradawcami, warsztaty różnorakie. Można znaleźć tam też wskazówki jak wypaść dobrze na rozmowie o pracę czy napisać dobry list motywacyjny. Polecamy regularnie sprawdzać aktualności lub polubić ich Facebooka.

Usługi biura karier dla mangerów sportu UJ oraz managerów turystyki UJ - studentów studiów zarządzanie sportem oraz zarządzanie turystyką

 

 

 

 

Zgłoszenia ofert przez instytucje

Instytucje pragnące skierować swoją ofertę pracy, stażu bądź praktyki do studentów Zarządzania w sporcie, Zarządzania w turystyce, Mediów społecznościowych w zarządzaniu UJ proszone są o kontakt z sekretariatem Instytutu ds. studenckich.