Skip to main content

ZZMHack

9 listopada 2017 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ odbył się ośmiogodzinny hackathon pn. „ZZMHack – Power Up – Collectively”, organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, a prowadzony przez Sebastiana Grabowskiego (Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska, Prezesa Fundacji Architects PL oraz pracownika Instytutu Przedsiębiorczości UJ) i dr hab. Pawła Węgrzyna (adiunkta w Zakładzie Technologii Gier UJ).

Podczas jego dwóch etapów, interdyscyplinarne zespoły pracowały nad koncepcją i rozwiązaniem programistycznym wpisującym się w ideę smart city. Studenci kierunku Media społecznościowe w zarządzaniu UJ oraz Informatyki mieli na celu rozwój aplikacji Collectively umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie sugestii zagospodarowania terenów zieleni, ale również istotnych wydarzeń, które mają miejsce na danym obszarze miasta (np. utrudnienia w ruchu).

Interdyscyplinarność zespołów pozwoliła na spojrzenie na aplikację z punktu widzenia end usera, uproszczenie jej interfejsu i ulepszeniu jej dzięki logicznej, intuicyjnej ścieżce użytkownika. Zespoły miały zapewnione wsparcie merytoryczne m.in. pracowników Instytutu Przedsiębiorczości oraz ekspertów platformy Collectively.

Zwycięski zespół otrzymał nagrodę pieniężną o wartości 4000 PLN.