Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Menedżer sportu - studia podyplomowe

Menedżer sportu to unikalna na polskim rynku oferta skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów sportu (klubów i związków sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, firm przemysłu sportowego  itp.), do byłych i aktualnych sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego). Program ten jest prowadzony we współpracy z Polską Akademią Olimpijską już od 18 lat.

Program studiów Menedżer sportu obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

 • Wprowadzenie do zarządzania (3 godz.)
 • Psychologia sportu (9 godz.)
 • System organizacji sportu (3 godz.)
 • Etyka sportu (3 godz.)
 • Metody zarządzania w organizacjach sportowych (15 godz.)
 • Zarządzanie finansami w organizacjach sportowych (12 godz.)
 • Prawo sportowe ( 6 godz.)
 • Polityka publiczna w zakresie sportu ( 6 godz.)
 • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi ( 12 godz.)
 • Komunikacja marketingowa w sporcie ( 15 godz.)
 • Media w sporcie ( 12 godz.)
 • Inwestycje i zarządzanie infrastrukturą sportową ( 9 godz.)
 • Modele biznesu sportowego ( 15 godz.)
 • Zarządzanie potencjałem społecznym w sporcie ( 12 godz.)
 • Współczesne trendy na rynku sportowym ( 12 godz.)
 • Nowoczesne technologie na rynku sportowym ( 6 godz.)
 • Seminarium dyplomowe ( 12 godz.)

Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków i osoby czynnie związane z branżą sportową. Wybrane zajęcia odbywają się poza uczelnią, np. na obiektach sportowych współpracujących z nami instytucji partnerskich. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Menedżer Sportu

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Menedżer sportu UJ posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem sportowym, itp.) oraz organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć sportowych. Sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej.

 

Rekrutacja

Opłata za studia: 6 000 zł

Rekrutacja na studia podyplomowe rusza 31 maja 2024 r.

Zakończenie rekrutacji 11 października 2024 r.

Wszelkie szczegóły i sama rekrutacja: portal rekrutacji IRK.

Obsługa studiów

lic. Daria Adamik

pok.: 3.369

tel.: 12 664 55 79

daria.adamik@uj.edu.pl