Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Menedżer sportu - studia podyplomowe

Menedżer sportu to unikalna na polskim rynku oferta skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów sportu (klubów i związków sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, firm przemysłu sportowego  itp.), do byłych i aktualnych sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego). Program ten jest prowadzony we współpracy z Polską Akademią Olimpijską już od 18 lat.

Program studiów Menedżer sportu obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

  • System organizacji sportu w UE (5 godz.),
  • Podstawy zarządzania w sporcie (15 godz.),
  • Praktyczne aspekty zarządzania organizacjami sportowymi (60 godz.),
  • Marketing i komunikacja społeczna w zarządzaniu sportem (40 godz.),
  • Nowoczesne metody zarządzania personelem w sporcie (30 godz.),
  • Seminarium dyplomowe (10 godz.)

Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków i osoby czynnie związane z branżą sportową. Wybrane zajęcia odbywają się poza uczelnią, np. na obiektach sportowych współpracujących z nami instytucji partnerskich. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Menedżer Sportu

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Menedżer sportu UJ posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem sportowym, itp.) oraz organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć sportowych. Sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA - szczegółowy opis

 

Rekrutacja

Opłata za studia: 4 800 zł

Rekrutacja na studia podyplomowe rusza 1 czerwca 2023 r.

Wszelkie szczegóły i sama rekrutacja: portal rekrutacji IRK.

Obsługa studiów

mgr Urszula Bidzińska

pok.: 3.371

tel.: 12 664 55 78

urszula.bidzinska@uj.edu.pl