Przejdź do głównej treści

Mural Liberator

„Mural Liberator” to druga edycja inicjatywy studentów II roku studiów magisterskich na kierunku Media społecznościowe w zarządzaniu UJ, realizowana w roku akademickim 2017/2018 w ramach przedmiotu Crowdsourcing, utrzymana w duchu koncepcji uczenia się poprzez działanie.

Po sukcesie projektu „Na rogu Dekerta”, zespół studentów pod opieką pracowników Instytutu Przedsiębiorczości UJ (Sebastiana Grabowskiego oraz Joanny Cebulak) i we współpracy z Zarządem Budynków Komunalnych, Urzędem Miasta Krakowa i Fundacją Architects PL, postanowił podjąć wyzwanie planowania, realizacji oraz wdrażania projektu crowdfundingowego Mural Liberator.

Celem studentów stało się stworzenie spójnej wizji muralu historycznego upamiętniającego załogę samolotu Liberator, która niosła pomoc powstańcom w Warszawie. Maszyna rozbiła się podczas powrotu z misji, na krakowskim Podgórzu w 1944 roku. Estetyczną stroną projektu zaopiekował się artysta street artowy  – Artur Wabik, który po konsultacji ze studentami, wraz z ilustratorką – Dagmarą Matuszak – stworzył finalny wygląd dzieła.

Po zrozumieniu czym jest „mądrość tłumu”, współpraca ze społecznością, instytucjami publicznymi oraz prywatnymi, grupa studentów – zorganizowana w interdyscyplinarnych podzespołach – przygotowała koncepcję działań, plany promocji oraz strategię zbierania środków za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Wysiłek przyniósł zamierzony efekt – w ciągu miesiąca udało się zaangażować społeczność oraz sponsorów i uzbierać 17 500 PLN.

Połączenie historii z nowoczesną sztuką street artu znajdzie swoje odzwierciedlenie na krakowskim Zabłoci (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14) w drugiej połowie 2018 roku.