Przejdź do głównej treści

Zarządzanie w turystyce - studia drugiego stopnia

Zarządzanie w turystyce to specjalizacja na kierunku Zarządzanie w turystyce i w sporcie. Specjalizacja rozpoczyna się na drugim semestrze I roku.

Na studiach dziennych zajęcia mają formę stacjonarną. Natomiast na studiach zaocznych prawie 70% zajęć odbywa się będzie online. To oznacza 2 zjazdy stacjonarne na semestr (plus ewentualnie w sesji), nastomiast pozostałe zjazdy są zdalne.

Współczesne środowisko rynku turystycznego jest coraz bardziej wymagające. Aby znaleźć na nim swoje miejsce, niezbędna jest nie tylko wszechstronna wiedza i kompetencje profesjonalne, znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, ale także kreatywność i pasja. Oczywiście kreatywności i pasji nie da się nauczyć, można je jednak pobudzać i rozwijać, w czym z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym studentom, wspierając ich projekty indywidualne oraz działalność Turystycznego Koła Naukowego Horyzont, włączając w liczne projekty interdyscyplinarne w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym i samorządowym. Naszych studentów uczymy także m.in.:

 • efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w zakresie turystyki z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji oraz instrumentów zarządzania, w tym także narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych
 • zrozumienia wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy
 • prowadzenia działalności na lokalnym, krajowym i światowym rynku turystycznym
 • funkcjonowania mechanizmów rynkowych oraz polityki państwa w turystyce, a w szczególności na rynku hotelarskim, gastronomicznym, podróży
 • kompetencji interpersonalnych umożliwiających skuteczną i etyczną współpracę oraz komunikację w zespołach interdyscyplinarnych
 • tworzenia modeli i planów biznesu na rynkach o różnych skalach działania, w tym również w rzeczywistości cyfrowej
 • kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów, a także projektowania procesów wdrażania innowacji

Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi pracownikami i aktywnymi członkami swoich społeczności, żyjącymi swoimi zainteresowaniami i tworzącymi wartość dla siebie oraz innych.

 

Atuty studiów II stopnia w Instytucie Przedsiębiorczości

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

Program kształcenia obejmuje:

 

blok przedmiotów ogólnej wiedzy menedżerskiej, m.in.:

 • koncepcje zarządzania,
 • prawo cywilne,
 • statystyka w biznesie,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing międzynarodowy,
 • komunikacja interkulturowa,
 • business English,
 • zarządzanie procesami,
 • warsztaty menedżerskie,
 • zarządzanie finansami,
 • makroekonomia,
 • przedsiębiorczość,
 • komunikacja marketingowa,
 • badania marketingowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • symulacje w biznesie,
 • prawo handlowe,
 • laboratorium innowacji,
 • design thinking,

blok przedmiotów specjalistycznych, m.in.:

 • rynek hotelarski,
 • internetowe biura podróży,
 • konkurencja na rynku turystycznym,
 • marketing turystyczny,
 • polityka turystyczna,
 • przemysły czasu wolnego,
 • eTourism,
 • planowanie imprez turystycznych,
 • bezpieczeństwo imprez turystycznych,
 • creative tourism,
 • zarządzanie eventami,
 • turystyka międzynarodowa,
 • media społecznościowe w turystyce,
 • prawo turystyczne,
 • zarządzanie w gastronomii,
 • nowe trendy w turystyce.

Cały program studiów tej specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Absolwenci tej specjalności są gotowi do podjęcia pracy:

 • zarówno w organizacjach działających na rynku turystycznym (np. w zakresie hotelarstwa, przewozów, rekreacji, gastronomii, organizacji imprez, promocji regionu) na specjalistycznych stanowiskach typu:  menedżer ds. sprzedaży, travel sales agent, key account specialist, specjalista ds. turystyki i marketingu, menedżer ds. turystyki, specjalista ds. marketingu, menedżer ds. obsługi klienta, menedżer ds. produktu turystycznego, travel manager, tourism advisor, tours coordinator,
 • ale także w firmach pozostałych sektorów na innych stanowiskach menedżerskich dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w różnych obszarach,
 • podjęcia studiów doktoranckich lub podyplomowych.

Absolwent specjalizacji Zarządzanie w turystyce UJ posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, fundacji itp.). Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze:

 • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sektorze turystycznym,
 • menedżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów Zarządzania w turystyce UJ posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera – właściciela obiektów turystycznych oraz kreatora turystyki w gospodarce publicznej, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Turystyczne Koło Naukowe HORYZONT

Przy specjalności Zarządzanie w Turystyce działa turystyczne koło naukowe HORYZONT. Jest to przestrzeń dla różnorodnych wspólnych studenckich przedsięwzięć organizacyjnych, wyjazdowych czy też wydawniczych.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy specjalności

Polska Organizacja Turstyczna

Polska Organizacja Turstyczna

Hotel Europejski

Hotel Europejski

Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

Małopolska

Małopolska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja - formalności i rejestracja

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy oraz limity dostępny jest na stronie https://studia.uj.edu.pl.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.

W przypadku pytań dotyczących samych studiów proszę się kontatkować z Sekretariatem Instytutu Przedsiębiorczości ds. dydaktycznych.

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

.