Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. zw. UJ

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.313

Z-ca Dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości ds. Dydaktycznych

dr Sebastian Kopera

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.307

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, prof. zw. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.306

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.310

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mai

3.312

dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.309

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.311

dr hab. Grzegorz Sroślak

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.302

dr hab. Marek Zawartka

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.112

dr Jacek Gancarczyk

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.309

dr Sebastian Kopera

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.309

dr Karolina Nessel

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.311

dr Igor Perechuda

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.310

mgr Joanna Cebulak-Brzykcy

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.302

mgr Szczepan Kościółek

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.303

mgr Wojciech Słoń

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.303

mgr Halyna Zubrytska

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.316

Wizytujący pracownicy naukowi

prof. Vanda Maráková, prof., Ing., PhD.

Katedra Zarządzania w Tursytyce i Sporcie
e-mail

Pracownicy administracyjni

mgr Urszula Bidzińska

e-mail

3.371

mgr Małgorzata Cholewa

e-mail

3.371

mgr Paula Panaś    

e-mail

3.369

Doktoranci

mgr Jacek Czepczyk

3.316

mgr Adam Jezierski

3.316

mgr Agata Kulikowska

3.316

mgr Aleksandra Kuzior

3.316

mgr Magdalena Sawczuk 3.316

mgr Marcin Widomski

3.316

Współpracownicy