Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, prof. zw. UJ

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.306

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w Turystyce

e-mail

3.307

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

e-mail

3.308

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w Sporcie

e-mail

3.310

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mai

3.312

dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Kierownik Zakładu E-Przedsiębiorczości

e-mail

3.309

dr hab. Grzegorz Sroślak

Zakład E-Przedsiębiorczości

e-mail

3.302

dr hab. Marek Zawartka

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.112

dr Jacek Gancarczyk

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.311

dr Sebastian Kopera

Zakład E-Przedsiębiorczości

e-mail

3.309

dr Karolina Nessel

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

e-mail

3.311

dr Igor Perechuda

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

e-mail

3.310

mgr Joanna Cebulak

Zakład E-Przedsiębiorczości

e-mail

3.302

mgr Szczepan Kościółek

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

e-mail

3.303

mgr Wojciech Słoń

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

e-mai

3.303

Pracownicy administracyjni

mgr inż. Urszula Haładus

Kierownik Sekretariatu Instytutu Przesiębiorczości

e-mail

3.370

mgr Urszula Bidzińska

e-mail

3.371

Współpracownicy