Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. zw. UJ

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.313

Z-ca Dyrektora Instytutu Przedsiębiorczości ds. Dydaktycznych

dr Sebastian Kopera

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.307

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, prof. zw. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.306

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.310

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mai

3.312

dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.309

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.311

dr hab. Marek Zawartka, prof. UJ

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.112

dr hab. Grzegorz Sroślak

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.302

dr Jacek Gancarczyk

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.309

dr Sebastian Kopera

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.309

dr Karolina Nessel

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.311

dr Igor Perechuda

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.310

mgr Szczepan Kościółek

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.303

mgr Magdalena Sawczuk

Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji

e-mail

3.317

mgr Wojciech Słoń

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.303

mgr Halyna Zubrytska

Katedra Zarządzania w Turystyce i Sporcie

e-mail

3.317

Wizytujący pracownicy naukowi

prof. Vanda Maráková, prof., Ing., PhD.

Katedra Zarządzania w Tursytyce i Sporcie
e-mail

Pracownicy administracyjni

mgr Urszula Bidzińska

e-mail

3.371

mgr Małgorzata Cholewa

e-mail

3.371

mgr Paula Panaś    

e-mail

3.369

Doktoranci

mgr Jacek Czepczyk

3.317

mgr Dariusz Drewniak 3.317

mgr Adam Jezierski

3.317

mgr Agata Kulikowska

3.317

mgr Aleksandra Kuzior

3.317

mgr Magdalena Sawczuk 3.317

mgr Marcin Widomski

3.317

Współpracownicy