Przejdź do głównej treści

SMARTBUS - projekt programu Erasmus+

Wspólnie z uczelniami partnerskimi tj. Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Tomasa Abty (Czechy) oraz firmą PELIKAN (Słowacja) rozpoczęliśmy realizację projektu SMARTBUS - Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności biznesowych studentów kierunków związanych z turystyką z krajów V4 na międzynarodowym rynku pracy. Projekt koncentruje się na (1) określeniu wymagań kwalifikacyjnych studentów uczelni turystycznych w dzisiejszej bardzo złożonej i dynamicznej rzeczywistości, (2) dostosowaniu programów nauczania wybranych przedmiotów nauczanych na uczelniach partnerskich, (3) stworzenie internetowej aplikacji internetowej dla studentów w celu zdobycia umiejętności cyfrowych oraz (4) testowanie nowego programu nauczania i analizowanie informacji zwrotnych od uczniów. Wartością dodaną projektu jest współpraca z sektorem prywatnym.

Koordynatorem projektu po stronie UJ jest dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

 

 

Tytuł projektu: Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market (SMARTBUS)

Numer projektu: 2021-1-SK01-KA220-HED-000023160

Czas trwania projektu: kwiecień 2022 – sierpień 2024

Typ projektu: Erasmus + KA2 / Partnerstwa kooperacyjne

Więcej o projekcie: https://smartbuss.eu/