Przejdź do głównej treści

Studia drugiego stopnia

Prowadzimy studia drugiego stopnia:

1. na kierunku: MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

2. na kierunku: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I W SPORCIE

specjalizacjach: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE  oraz ZARZĄDZANIE W SPORCIE

 

 

Studia te są realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (zjazdy weekendowe). Zjazdy na studiach niestacjonarnych Zarządzanie w turystyce i w sporcie od roku 2022/23 mają formę hybrydową (tylko 2 zjazdy na uczelni w semestrze (plus ewentualnie w sesji), reszta online). Pozostałe studia są realizowane na kampusie UJ (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologoczna).

Mają ambicję kształcić menedżerów gotowych do efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w zakresie turystyki/sportu/ wykorzystania social media w biznesie, rozumiejących wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy.

Konstrukcja studiów jest podobna. Pierwszy rok to przede wszystkim (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to więc rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku oraz umożliwiający naszym absolwentom skuteczne ubieganie się o pracę w branżach innych niż specjalizacja. Są to przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, rachunkowości czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki sportowej/turystycznej/wykorzystania social media w praktyce biznesowej. Dodatkowe przedmioty ogólne służą wzmacnianiu kreatywności, umiejętności analitycznych oraz interpersonanych, realizacji projektów dla otoczenia.

Natomiast drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów. Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z wybranje branży (turystycznej, sportowej, social media). Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu oraz współpracujących z nami wykładowców uniwersytetów polskich i zagranicznych.

W czasie studiów uzupełniających magisterskich studenci nie mają obowiązku odbywania praktyk studenckich. Jednak wszystkich zachęcamy do gromadzenia doświadczenia zawodowego i wspieramy w poszukiwaniu praktyk, staży oraz wolontariatów. Pomocne w tym jest m.in. Biuro Karier UJ, propozycje praktyk branżowych pochodzące od firm współpracujących z Instytutem Przedsiębiorczości oraz program Erasmus. Ten ostatni dofinansowuje zarówno zagraniczne praktyki studenckie, jak i zagraniczne studia semestralne. Oczywiście studenci naszych kierunków korzystają  także z innych ofert przeznaczonych dla ogółu studentów UJ - m.in. akademiki, biblioteki, organizacje i stowarzyszenia studenckie, stypendia, nagrody. W ramach nagród ciekawą propozycją jest zwłaszcza nagroda Jordana - za wybitne sukcesy sportowe.

Zajęcia odbywają się praktycznie w jednym miejscu: nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kampusu 600 lecia Odnowienia UJ. Nowoczesna infrastruktura obejmuje m.in. sale wykładowe wyposażone na miarę XXI wieku, przestronną bibliotekę oraz szeroki dostęp do internetu. Wybrane aktywności odbywają się w obiektach sportowych bądź turystycznych poza Uczelnią. Jeszcze inne zajęcia prowadzone są w rzeczywistości wirtualnej - w formie distance learningu, przy użyciu platformy zdalnego nauczania Pegaz oraz oprogramowania MS Teams. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w formie zjazdów weekendowych, zwykle co dwa tygodnie.

Studia na kierunkach prowadzonych przez Instytut to nie tylko przewidziane programem zajęcia czy fakultatywne staże. To także możliwość różnorodnych działań w kołach naukowych "Horyzont", "Menedżer Sportu", "Akademia Social Ninja", spotkania z ludźmi sportu, turystyki, internetu, wyjazdy na imprezy turystyczne czy sportowe, mecze między studentami a kadrą Instytutu, hekatony, studenckie projekty ogólnopolskie i lokalne. To czas na eksplorację Krakowa, bogate życie studenckie i spotkania z ciekawymi ludźmi. To wreszcie czas na realizację własnych pasji oraz budowanie fundamentu sukcesu zawodowego.