Przejdź do głównej treści

UniStartApp

UniStartApp to inicjatywa łącząca edukację z biznesem i mająca na celu popularyzowanie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań z uczelni wyższych, zatrudniania absolwentów przez przedsiębiorstwa oraz tworzenia firm przez studentów.

Koordynatorem projektu jest Sebastian Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska, a partnerami – Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz firmy inwestycyjne.

Interdyscyplinarne zespoły, złożone ze studentów z wydziałów zarządzania, finansów oraz informatyki, pracowały nad koncepcją i prototypem aplikacji lub platformy informatycznej wpisującej się w ideę przedsiębiorczości lub smart city. Nad działaniami grup czuwali wykwalifikowani eksperci.

W wyniku ogólnopolskiej współpracy studentów (w tym Instytutu Przedsiębiorczości UJ) powstały aplikacje umożliwiające organizację pracy i wydarzeń, usprawniające kwestie infrastruktury miejskiej, rozwoju zainteresowań.

9 listopada 2016 roku w sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się gala podsumowująca projekt pt. "Kreowanie innowacyjnych firm ICT poprzez interdyscyplinarne zespoły - UniStartApp", którą swoim patronatem objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.