Dyżury pracowników Instytutu Przedsiębiorczości

 

w semestrze letnim 2020/2021

Wykładowca

Termin konsultacji

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

online:

środa   10:30-11:15
wtorek   18-18:45
Teams zespół  E-konsultacje M.Bednarczyk, kod: fhg78oz
m.bednarczyk@uj.edu.pl

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

online:

poniedziałki 8.15-9.00
środy 8.15-9.00
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4cd3a51a726d49bb89bda17369b9f121%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9b66338-b95f-4b11-a7d8-612cab943141&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
kod: ybax4fd

aleksander.panasiuk@uj.edu.pl

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

Online:

wtorek - godz. 14.30-15.15
środa - godz. 11.15-12.00 
(można dzwonić na MS Teams - wcześniej, bezpośrednio przed  planowaną rozmową, należy napisać w mailu o takim zamiarze).

j.batorski@uj.edu.pl

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

Online:

 czwartki 14.15-15.00
 czwartki 19.30-20.15
kod zespołu: avbs2hg
(można dzwonić na MS Teams - wcześniej, bezpośrednio przed  planowaną rozmową, należy napisać w mailu o takim zamiarze).

m.kurleto@uj.edu.pl

dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Online:

Środy – 11:15-12:00  
Piątki 10:30 – 11:15 
 (opcja dzwonienia w MS Teams):

marta.najda-janoszka@uj.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Online:

Poniedziałki  10.00-11.00 
czwartki 14.30-15.30
MS TEMAS poprzez funkcję dzwonienia

e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Sroślak

Online:

 

grzegorz.sroslak@uj.edu.pl

dr hab. Marek Zawartka

Online:

wtorek 11.30-12.15

środa 15.00-15.45

MS TEAMS

kod dostępu: eirr8kn

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/_?culture=pl-pl&country=PL&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:3da196e7a1e44012bc081cf50241d6f4@thread.tacv2&ctx=channel

marek.zawartka@op.pl

dr Jacek Gancarczyk

Online: 

Poniedziałek 11.15-12.00
Środa 13.00-13.45
Po wcześniejszym mailowym umówieniu konsultacje za pomocą funkcji dzwonienia w MS Teams

jacek.gancarczyk@uj.edu.pl

dr Sebastian Kopera

Online:

poniedziałki, środy 19:30-20:15 
MS TEAMS poprzez funkcję dzwonienia

sebastian.kopera@uj.edu.pl

dr Karolina Nessel

Online (MS TEAMS - dzwonienie)

środa: 19:00-19:45
wtorek: 16:00-17:00
MS Teams - funkcja dzwonienia, konieczne wcześniejsze zapisy: bit.ly/2EtMgvF

karolina.nessel@uj.edu.pl

dr Igor Perechuda

Online:

Wtorek 12.15.13.00 Teams
Piątek 10.00-10.45 Teams
kontakt mailowy lub opcja dzwonienia w aplikacji MS Teams

igor.perechuda@uj.edu.pl

mgr Joanna Cebulak-Brzykcy

Online:

Czat MS Teams 
wtorki, godz. 12:30 - 13:15
czwartki, 14:00 - 14:45

joanna.cebulak@uj.edu.pl

mgr Szczepan Kościółek

Online:

poniedziałki 10:30-11:15
poniedziałki 17:45-18:30.
wszystko w czacie na platformie MS Teams

szczepan.kosciolek@uj.edu.pl

Mgr Halyna Zubrytska

Online:

środy 14:00 - 14:45
piątki 12:15 - 13:00
Konsultacje na MS Teams w ramach zespołu "Konsultacje Halyna Zubrytska", kod dostępu do zespołu: rkkoy5b, link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3fd1b29683d44e609ed9ee3701b50375%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae57bb06-015a-43ee-aef5-f171634c2d38&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

halyna.zubrytska@uj.edu.pl

mgr Wojciech Słoń

Online:

Wtorek: 9:30-10:15
Środa: 9:30-10:15.
MS TEAMS   funkcja dzwonienia 
link  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af6e30d9079924f549fb92e577e852296%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=238aab9a-8b23-479d-906b-a86a4feb6cf1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
 

wojciech.slon@uj.edu.pl

 
 


Media społecznościowe w zarządzaniu

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu


Zarządzanie w turystyce i w sporcie

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu