Przejdź do głównej treści

 

 

 


Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2022/2023

 

W związku z Zarządzeniem Dziekana Wydziału, konsultacje w trybie stacjonarnym odbywają się po wcześniejszym umówieniu się studenta z wykładowcą.

 

W Instytucie Przedsiębiorczości wprowadza się zasadę, że wcześniejsze umówienie się studenta polega na pisemnym zgłoszeniu przesłanym: mailem lub na poprzez chat MS Teams, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem konsultacji.

 

Czyli jeśli zgodnie z harmonogramem konsultacje stacjonarne odbywają się przykładowo we czwartek 14 października, student zgłasza chęć udziału w konsultacjach najpóźniej do godz. 23.59 dnia 12 października.

Zasada ta nie dotyczy konsultacji prowadzonych w trybie zdalnym, które odbywają się na platformie MS Teams w trybie "dzwonienia”

 

 

 
Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej 2022/2023
 


Media społecznościowe w zarządzaniu


Zarządzanie w turystyce i w sporcie