Przejdź do głównej treści

Konsultacje pracowników Instytutu

 

Dyżury pracowników Instytutu Przedsiębiorczości

 w semestrze letnim 2019/2020 

Wykładowca

Termin konsultacji

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

Środa 15.00-16.00

m.bednarczyk@uj.edu.pl

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Środa  27.05., 10.06.

godz. 9.00-10.00

czwartek 28.05.

godz. 10.15-11.00

oraz w dodatkowych terminach według szczegółowego harmonogramu na USOS.

aleksander.panasiuk@uj.edu.pl

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

Środa 18.15-19.15

j.batorski@uj.edu.pl

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

Czwartek

godz. 20.00-21.00

m.kurleto@uj.edu.pl

dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Czwartek godz. 12.10-13.10

marta.najda-janoszka@uj.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Środa 15.00-16.00

MSTemas poprzez funkcję dzwonienia

e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Sroślak

Środa 10.45-11.45

grzegorzsroslak@op.pl

dr hab. Marek Zawartka

Środa 12.00-13.00

marek.zawartka@op.pl

dr Jacek Gancarczyk

wtorek 17.45-18.45

jacek.gancarczyk@uj.edu.pl

dr Sebastian Kopera

Środa 12.30-13.30

sebastian.kopera@uj.edu.pl

dr Karolina Nessel

mailowo: karolina.nessel@uj.edu.pl

możliwość rozmowy przez Skype: czwartek 14.30-15.30 (konieczność zgłoszenia mailowego do godziny 22.00 w poprzedzającą środę

dr Igor Perechuda

wtorek 13.45 do 14.45

igor.perechuda@uj.edu.pl

mgr Joanna Cebulak

środa godz. 11:45 do 12:45

joanna.cebulak@uj.edu.pl

mgr Szczepan Kościółek

poniedziałek godz.12:00-13.00

szczepan.kosciolek@uj.edu.pl

mgr Wojciech Słoń

Czwartek 10.00 -11.00

wojciech.slon@uj.edu.pl

 

Dyżury pracowników Instytutu Przedsiębiorczości w sesji letniej 2019/2020

 

Wykładowca

Termin konsultacji

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

16.06.2020 (wtorek)

godz. 12.30-13.30

MS Teams zespół E-Konsultacje

m.bednarczyk@uj.edu.pl

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

19.06. (piątek) godz. 9.00-10.30

24.06. (środa) godz. 9.00-10.30

2.09. (środa) godz. 9.00-10.30

aleksander.panasiuk@uj.edu.pl

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

17.06.2020 (Środa) godz. 18.15-19.15

02.09.2020 (Środa) godz. 18.15-19.15

MS Teams poprzez funkcje dzwonienia (konieczność zgłoszenia mailowego 30 minut przed planowaną rozmową)

j.batorski@uj.edu.pl

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

m.kurleto@uj.edu.pl

dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

22.06.2020 godz. 8.00 – 10.00

27.06.2020 godz. 9.00 – 11.00

5.09.2020 godz. 9.00 – 10.00

7.09.2020 godz. 9.00 – 10.00

Mail i Pegaz

marta.najda-janoszka@uj.edu.pl

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Środa godz. 15.00-16.00

MSTemas poprzez funkcję dzwonienia

e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Sroślak

17.06.2020 (Środa)

godz. 10.45-11.45

grzegorzsroslak@op.pl

dr hab. Marek Zawartka

marek.zawartka@op.pl

dr Jacek Gancarczyk

19.06.2020 (piątek)

 godz. 14.30-15.30

14.09.2020 (poniedziałek)

 godz. 14.13-15.30

mail.

jacek.gancarczyk@uj.edu.pl

dr Sebastian Kopera

17.06.2020 (środa) godz. 9.00-10.00
2.09.2020 (środa) godz. 9.00-10.00
Mail+Teams

sebastian.kopera@uj.edu.pl

dr Karolina Nessel

karolina.nessel@uj.edu.pl

25.06.2020 (czwartek)

 godz.17.00-18.00

11.09.2020 (piątek)

godz. 17.00-18.00

Teams

dr Igor Perechuda

18.06.2020 (czwartek)

godz. 18.00-19.00 online przez email i PEGAZ

15.09.2020 (wtorek)

godz. 13.00-14.00 online przez email i PEGAZ

igor.perechuda@uj.edu.pl

mgr Joanna Cebulak

15.06.2020 (Poniedziałek)

godz. 13:00

 1.09.2020 (Wtorek)

godz. 13:00

joanna.cebulak@uj.edu.pl

mgr Szczepan Kościółek

15.06.2020 (Poniedziałek)

godz. 12.00-13:00

14.09.2020 (Poniedziałek)

godz. 12.00-13:00

Teams

szczepan.kosciolek@uj.edu.pl

mgr Wojciech Słoń

16.06.2020 (Wtorek)

11.00-12.00

Mail.

wojciech.slon@uj.edu.pl

 

    

Terminarz sesji letniej 2019/2020

I rok

Zarządzanie w turystyce i w sporcie - tryb stacjonarny

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Termin w sesji

 

Termin w sesji poprawkowej

Zarządzanie procesami biznesowymi

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

23.06.2020 (wtorek) ostateczny termin przesłania poprzez platformę PEGAZ projektów egzaminacyjnych

03.09.2020

 

Konkurencja na rynku turystycznym

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

16.06.2020 (wtorek)

godz. 11.00

platforma PEGAZ

01.09.2020

platforma PEGAZ

 

Konkurencja na rynku sportowym

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk

16.06.2020 (wtorek)

godz. 14.00

platforma PEGAZ

01.09.2020

 

Polityka turystyczna

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

26.06.2020 (piątek)

godz. 10.00

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

4.09.2020

10.00

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

Polityka sportowa

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

26.06.2020 (piątek)

godz.. 11.30

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

4.09.2020

godz. 11.30

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

Zarządzanie finansami

Dr Igor Perechuda

18.06.2020 czwartek

godz. 19.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

15.09.2020

godz. 12.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu"

Zarządzanie strategiczne

Dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

22.06.2020 (poniedziałek)

godz. 8.00-9.00

Platforma Pegaz

7.09.2020

(sobota)

godz. 9.00-10.00

Platforma Pegaz

Business English

JCJ

szczegóły w mailu

 

Zarządzanie w turystyce i w sporcie - tryb niestacjonarny

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Termin w sesji

Termin w sesji poprawkowej

Zarządzanie procesami biznesowymi

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

29.06.2020 (sobota)

ostateczny termin przesłania poprzez platformę PEGAZ projektów egzaminacyjnych

5.09.2020

 

Konkurencja na rynku turystycznym

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

16.06.2020 (niedziela)

godz. 12.00

przesyłanie projektów egzaminacyjnych na skrzynkę j.batorski@uj.edu.pl .

5.09.2020

godz. 12.00

Konkurencja na rynku sportowym

dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ

16.06.2020 (niedziela)

godz. 13.00

przesyłanie projektów egzaminacyjnych na skrzynkę j.batorski@uj.edu.pl .

5.09.2020

godz. 13.00

Polityka turystyczna

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

26.06.2020 (piątek)

Godz. 16.30

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

4.09.2020

godz. 16.30

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

Polityka sportowa

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

26.06.2020 (piątek)

godz. 18.00

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

4.09.2020

godz. 18.00

platforma Teams, za pośrednictwem testów w Forms

Zarządzanie finansami

dr Igor Perechuda

27.06.2020

godz. 16.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

15.09.2020

godz. 12.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

Business English

mgr Anna Wierzbicka

/mgr Katarzyna Miko

20.06 ( sobota)

godz. 10.00-11.30

Teams

05.09 ( sobota)

godz. 10.00-11.30

Teams

Zarządzanie strategiczne

Dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

27.06.2020 (sobota)

godz. 9.00-10.00

Platforma Pegaz

5.09.2020 (sobota)

godz. 9.00-10.00

Platforma Pegaz

Media społecznościowe w zarządzaniu - tryb stacjonarny

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Termin w sesji

 

Termin w sesji poprawkowej

Zarządzanie procesami biznesowymi

dr Jacek Gancarczyk

19.06.2020 (piątek)

godz. 15.30-17.30

przesyłanie projektów egzaminacyjnych poprzez platformę Pegaz UJ

14.09.2020 (poniedziałek)

godz. 15.30-17.30

przesyłanie projektów egzaminacyjnych poprzez platformę Pegaz UJ

Planowanie finansowe w e-biznesie

dr Igor Perechuda

18.06.2020

godz. 19.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

15.09.2020

godz. 12.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

Business English

JCJ

szczegóły w mailu

 

Zarządzanie strategiczne

Dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

22.06.2020

Godz. 8.00-9.00

Platforma Pegaz

7.09.2020 (poniedziałek)

godz. 9.00 -10.00

Platforma Pegaz

Media społecznościowe w zarządzaniu - tryb niestacjonarny

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Termin w sesji

Termin w sesji poprawkowej

Zarządzanie procesami biznesowymi

dr Jacek Gancarczyk

19.06.2020 (piątek)

godz. 18.00-20.00

przesyłanie projektów egzaminacyjnych poprzez platformę Pegaz UJ

14.09.2020 (poniedziałek) godz. 18.00-20.00

przesyłanie projektów egzaminacyjnych poprzez platformę Pegaz UJ

Planowanie finansowe w e-biznesie

dr Igor Perechuda

27.06.2020

Godz 16.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

15.09.2020

godz. 12.00

szczegóły na platformie Pegaz pod kursem z wykładu

Business English

Mgr Ewa Anna Bogusławska/

mgr Katarzyna Pysz

20.06.2020 (sobota)

godz. 9.00

(mgr E.A. Bogusławska Pegaz)

(mgr K. Pysz Teams)

 

05.09.2020 godz. 9.00

 

Zarządzanie strategiczne

Dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

27.06.2020

Godz. 9.00-10.00

Platforma Pegaz

5.09.2020 (sobota)

godz. 9.00-10.00

Platforma Pegaz

 

II rok

Zarządzanie:

Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie, Media społecznościowe w zarządzaniu  - tryb stacjonarny 

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Termin w sesji

 

Termin w sesji poprawkowej

Komunikacja interkulturowa

dr Danuta Glondys

15.06.2020

godz. 10.00

01.09.2020

godz. 10.00

Zarządzanie - Media społecznościowe w zarządzaniu - tryb niestacjonarny 

Nazwa przedmiotu

Wykładowca

Termin w sesji

 

Termin w sesji poprawkowej

Komunikacja interkulturowa

dr Danuta Glondys

19.06.2020

godz. 10.00

5.09.2020

godz. 10.00