Przejdź do głównej treści

E- MANAGEMENT 2020/2021

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

       ​

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA JACKA MAJCHROWSKIEGO

HONOROWY PATRONAT JM REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROF. JACKA POPIELA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

E-MANAGEMENT

Managing Organizations in a Digital Age

nowy termin

21 maja 2021 (forma zdalna)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Instytut Przedsiębiorczości

oraz

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Szczecinie

Konferencja z okazji

Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Małgorzaty Bednarczyk

oraz 20-lecia Instytutu Przedsiębiorczości UJ

 

Program konferencji (pdf)

 

KWESTIE TECHNICZNE

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w poniższy link, a następnie pobrać aplikację lub użyć jej wersji przeglądarkowej (uwaga: aplikacja działa z pewnością w przeglądarkach: Chrome, Edge, nie działa natomiast w Operze). Korzystając z linków dostępu do obu paneli w dniu wydarzenia, jest możliwość swobodnego przemieszczania się w czasie rzeczywistym pomiędzy nimi:

17 maja (poniedziałek), godzina 19:00-20:00, spotkanie testowe dla chętnych
(zwłaszcza osób prezentujących): http://bityl.pl/2sNyk
21 maja (piątek), sesje plenarne, sesja I: http://bityl.pl/2sNyk
21 maja (piątek), sesja II: http://bityl.pl/6PK9b

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy: emanagement@uj.edu.pl. Osoby prezentujące prosimy o przesłanie prezentacji do 20.05.2021 r. do godz. 23:59 na powyższy adres (jako zabezpieczenie na wypadek problemów technicznych z jej udostępnianiem po stronie prezentującego w dniu konferencji).

Kwestie ochrony praw intelektualnych:

Konferencja (ani w całości, ani poszczególne jej wystąpienia) nie będzie nagrywana. Prezentacje przesłane wcześniej, jako zabezpieczanie na wypadek problemów technicznych, nie będą przechowywane dłużej niż do zakończenia konferencji, nie będą też nikomu udostępniane. W celu uzyskania dostępu do prezentacji innej osoby, prosimy o kontakt bezpośrednio z jej autorem. Prosimy też o przestrzeganie praw własności intelektualnej osób prezentujących swoje prace: nierobienie zdjęć i nienagrywanie samodzielne prezentacji.

Język konferencji: Angielski, Polski

PROF. DR SUSAN W. MARTIN 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
 
PROF. DR JÖRG FREILING
UNIVERSITY OF BREMEN
 
PROF. DR VANDA MARAKOVA
MATEJ BEL UNIVERSITY 
 
PROF. DR HAB. WOJCIECH CZAKON
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
 
DR SEBASTIAN GRABOWSKI
ORANGE POLSKA SA

Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Dr. Susan W. Martin, Eastern Michigan University

Prof. Dr. Sabina Siebert, University of Glasgow

Prof. Dr. Jörg Freiling, University of Bremen

Prof. Dr. Jerzy Jaworski, Heilbronn Hochschule

Prof. Dr. Vanda Marakova, Matej Bel University in Banska Bystrica

Prof. Dr. Ivano Dileo, University of Bari

Prof. dr hab. Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki (ś.p.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof. dr hab. Marek Bugdol, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab.Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prof. dr hab. Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Czesław Mesjasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Prof. dr hab. Aleksander Noworól, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Bogdan Piasecki; University of Social Sciences

Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Adam Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józef Sala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Adam Stabryła; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. UJ dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UJ dr hab. Jarema Batorski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof.AWF dr hab.Wojciech Cieśliński, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. UJ dr hab. Roman Dorczak, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UJ dr hab. Barbara Fryzeł, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UJ dr hab. Marta Gancarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UJ dr hab.Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UJ dr hab. Małgorzata Kurleto, Uniwersytet Jagielloński

Prof. AGH dr hab. Alina Kozarkiewicz, Akademia Górniczo – Hutnicza

Prof. AGH dr hab. Monika Łada, Akademia Górniczo – Hutnicza

Prof. UJ dr hab. Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński - Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. SGGW dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Prof. INE PAN dr hab. Anna Ujwary-Gil, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych

Prof. UEK dr hab.Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. PG dr hab. Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska

Prof. UJ dr hab.Ewa Wszendybył-Skulska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, PolitechnikaWarszawska

Dr hab. Marek Zawartka, Uniwersytet Jagielloński

Dr Sebastian Grabowski, Orange Polska SA

Dr Karolina Nessel, Uniwersytet Jagielloński

Dr Robert Pawlusiński, Uniwersytet Jagielloński

Entrepreneurship 
E-sport 
Social media in management 
E-tourism 
Smart tourism 
E-entrepreneur education 
Security and safety in a digital enterprise 
E-education
Digital competency for e-business 
Knowledge management in a digital economy 
Digitalization of business models 
Customers as value co-creators 
Digital communities for business 
Sustainability in a digital economy 
E-business 
E-management technologies, standards, and systems 
E-management strategies 
Innovative business models 
Entrepreneurial ecosystem 
Management in the creative and leisure industries  

Rejestracja na konferencję: 31 października 2019 - 15 grudnia 2019

Informacja o akceptacji uczestnictwa w konferencji: 20 grudnia 2019

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej przez uczestników: 31 stycznia 2020

Konferencja: ----

Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów do publikacji: 31 maja 2020

Wstępna informacja o skierowaniu artykułu do recenzji we wskazanym czasopiśmie lub monografii: 30 czerwca 2020

Zakwalifikowane teksty zostaną opublikowane w: 

  1. Monografia naukowa wydana przez Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości (20 punktów*)

  2. International Journal of Contemporary Management (20 punktów*)

  3. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (20 punktów*)

  4. Entrepreneurial Business and Economics Review (70 punktów*)

 * punktacja według listy Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.Zgłoszone publikacje po pozytywnym procesie recenzji powinny się ukazać do końca 2021 r.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów zależą od miejsca publikacji. W związku z tym zostaną one przekazane Autorom wraz z informacją o rekomendacji publikacyjnej dotyczącej ich tekstów. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż przesłane publikacje zostaną wydane zgodnie z planem w 2020 oraz 2021 roku.

W celu rejestracji na konferencję E-management 2020 należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Ostateczny termin rejestracji mija 15 stycznia 2020

UWAGA! Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 15.01.2020

Opłaty konferencyjne

1.  Standardowa*  500 PLN
2. Premium**          650 PLN

 

* Opłata Standardowa obejmuje: udział w konferencji (2 przerwy kawowe, lunch, materiały konferencyjne, w tym książkę abstraktów oraz procesowanie zgłoszonego tekstu 

** Opłata Premium obejmuje: udział w konferencji (2 przerwy kawowe, lunch, materiały konferencyjne, w tym książkę abstraktów oraz procesowanie zgłoszonego tekstu + uroczysty obiad po konferencji

 

Opłata konferencyjna powinna zostać przelana do 31 stycznia 2020 na poniższe konto bankowe:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

W tytule wpłaty należy wpisać: "EM, [Imię, nazwisko], [standard/premium]"

 

Faktury będą wręczane uczestnikom podczas konferencji.

Nie przewiduje się możliwości publikacji artykułu bez udziału w konferencji. 

Dr Jacek Gancarczyk 

Dr Sebastian Kopera - przewodniczący

Dr Igor Perechuda

Mgr Aleksandra Kuzior

Tel: +48 12 664 57 21