Przejdź do głównej treści

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe organizowane i współorganizowane przez Instytut Przedsiębiorczości (a do roku 2017 Katedrę Zarządzania w Turystyce):

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi o Sporcie”: NOWE ZASADY GRY, CZYLI INNOWACJE NA RYNKU SPORTU, 28 kwietnia 2021

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Digital Ninjas”: ZARZĄDZANIE KRYZYSEM W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, 12 marca 2021

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa TURYSTYKA W NAUKACH SPOŁECZNYCH, 19 listopada 2020

Strona wydarzenia: LINK

Program konferencji: LINK

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi o Sporcie”: PRACA NA MEDAL, CZYLI PERSPEKTYWY ROZWOJU W SPORCIE, 10 kwietnia 2019

VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI, 22-23 pażdziernika 2018

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych, której jesteśmy współorganizatorem.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa MARKETING TURYSTYCZNY, 28-29 maja 2018

Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Marketing turystyczny", która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2018 roku w GOLDEN TULIP MIEDZYZDROJE RESIDENCE w Międzyzdrojach.

Problematyka „marketingu turystycznego” stanowi niezwykle ważny obszar zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej. Rozwój rynku usług turystycznych, zarówno od strony podaży (zróżnicowana oferta, silna konkurencja), jak i popytu (rosnące wymagania konsumentów, nowe wzorce konsumpcji), wymusza na podmiotach tego rynku podejmowanie działań marketingowych. Dotyczy to zarówno bezpośrednich dostawców usług, tj. przedsiębiorców turystycznych, jak i destynacji turystycznych – oferujących obszarowy produkt turystyczny.

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki marketingu turystycznego, w tym zwłaszcza zagadnień dotyczących:

  • marketingu mix – instrumentów wewnętrznych, tworzących plan marketingowy przedsiębiorstwa turystycznego,
  • otoczenia – zewnętrznych możliwości i zagrożeń (takich jak: wymagania konsu¬menta, zachowania konkurentów, polityka społeczno-gospodarcza),
  • procesu dostosowania  – strategicznych decyzji, w wyniku których koncepcja marketingu mix i polityka wewnętrzna firmy zostają odpowiednio dostosowane do sił rynkowych.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i opinii uczestników reprezentujących środowiska naukowe, samorządowe i biznesowe. Istotnym celem konferencji jest pogłębienie współpracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej w środowisku ekonomistów, reprezentujących wszystkie dyscypliny nauk ekonomicznych (zwłaszcza ekonomię oraz nauki o zarządzaniu).

Strona konferencji

 

VI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA, 16-17 maja 2018

Wraz ze współorganizatorami zapraszamy na VI konferencję naukową z cyklu Dylematy współczesnego zarządzania, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 roku.

Strona konferencji.

 

Młodzi o Sporcie 2017: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SPORCIE, CZYLI JAK ODNIEŚĆ SUKCES POZA ARENĄ, 26 kwietnia 2017

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SPORCIE

czyli jak odnieść sukces poza areną

26 KWIETNIA 2017

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

szczegóły

Międzynarodowa konferencja CONTEMPORARY SCIENCE. PAST, PRESENT, FUTURE. 2017

Młodzi o Sporcie 2016: MARKETING SPORTOWY OD KUCHNI, CZYLI JAK SKUTECZNIE WYKREOWAĆ MARKĘ, 18 maja 2016

MARKETING SPORTOWY OD KUCHNI

czyli jak skutecznie wykreować markę

 

18 MAJA 2016

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

szczegóły

Międzynarodowa konferencja THE THEORY AND THE PRACTICE OF THE MODERN SCIENCE 2015

Młodzi o sporcie 2015: BOHATEROWIE DRUGIEGO PLANU, CZYLI KTO PRACUJE NA SUKCES SPORTOWCA, 21 maja 2015

BOHATEROWIE DRUGIEGO PLANU

czyli kto pracuje na sukces sportowca

 

21 MAJA 2015

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

szczegóły

Międzynarodowa konferencja METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE CONTEMPORARY SCIENCE 2014

program konferencji

 

 

Młodzi o sporcie 2014: ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W POLSCE, 6 czerwca 2014

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W POLSCE

6 CZERWCA 2014

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

szczegóły

Międzynarodowa konferencja INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUKI 2013

 

program konferncji

 

 

Contemporary Science. Interdisciplinarity 

Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: innowacje, edukacja, marka, 30 maja 2012

30 maja 2012 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się:

 

Międzynarodowe sympozjum naukowe

 Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: innowacje, edukacja, marka

 

Patronat Honorowy: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat Merytoryczny: PAN Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania

 

Sukces zarządzania w turystyce we współczesnym kontekście rynkowym i instytucjonalnym pojawia się przede wszystkim dzięki:

  • innowacjom
  • odpowiedniemu wsparciu ze strony systemu edukacyjnego
  • przemyślanemu procesowi zarządzania marką organizacji, czy regionu.

Wierzymy, że to właśnie te elementy są w największym stopniu odpowiedzialne za zdolność do radzenia sobie podmiotów i rynków turystycznych oraz decydentów administracyjnych z pojawiającymi się sytuacjami kryzysowymi. Z tego względu postanowiliśmy nasze seminarium zorganizować wokół tych trzech słów kluczowych, czyniąc z nich hasła przewodnie głównych nurtów dyskusji.

Oczekiwaliśmy referatów, w których będą analizowane role i determinanty efektywności tych elementów w zarządzaniu turystyką lokalną i regionalną w sytuacjach kryzysowych na globalnym rynku turystycznym.

 

program konferencji

International Scientific Conference E-MANAGEMENT 13 marca 2020

więcej o