Skip to main content

Młodzi o Sporcie

Konferencje z cyklu Młodzi o Sporcie, organizowane przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ oraz Instytut Przedsiębiorczości UJ, skierowane są do wszystkich pasjonatów sportu i biznesu sportowego. Wydarzenia łączą w sobie dwie perspektywy: spojrzenie praktyków i ekspertów (zaproszonych jako prelegentów) oraz głos studentów i doktorantów (mających możliwość czynnego udziału w sesji posterowej). Konferencje stanowią platformę wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z tematyką zarządzania w sporcie oraz tworzy przestrzeń do zdobywania informacji na temat umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w prelekcjach osób odpowiadających za kluczowe inicjatywy sportowe w Polsce.

Pierwsza konferencja Młodzi o Sporcie miała miejsce w 2014 roku i od tego czasu odbywa się corocznie na przełomie kwietnia i maja. W samym tylko 2019 roku uczestniczyło w niej ponad 171 zarejestrowanych uczestników (reprezentujących dziewięć polskich ośrodków naukowych), przedstawionych zostało 16 posterów, a informacje na temat wydarzenia publikowane w kanałach społecznościowych KNMS UJ dotarły do około 30 tysięcy odbiorców.

Uczestnicy konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mają możliwość publikacji swoich artykułów w monografii naukowej ukazującej się we wrześniu każdego roku w formie e-booka. Od 2017 roku prace przedstawiane w sesji posterowej biorą także udział w konkursie na najlepszy plakat naukowy.