Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe w zarządzaniu - studia drugiego stopnia

Współczesna gospodarka to gospodarka cyfrowa. Efektywne funkcjonowanie w takim świecie jest w coraz większym stopniu uzależnione od właściwego wykorzystania technologii informacyjnych, w tym mediów społecznościowych. Jednak „właściwe" wykorzystanie mediów społecznościowych to nie przypadek, ale wynik celowych i przemyślanych decyzji nowoczesnych menedżerów. Menedżerów, którzy – obok klasycznych kompetencji menedżerskich – posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

 • - wdrażania zmian opartych na IT,
 • - zarządzania technologią informacyjną,
 • - uczenia się w środowisku wirtualnym,
 • - budowy innowacyjnych modeli e-biznesowych,
 • - wykorzystania społeczności zewnętrznych do tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów i pozyskiwania produktów,
 • - efektywnej komunikacji z otoczeniem,
 • - budowy pozytywnego wizerunku i fidelizacji konsumentów w bardzo konkurencyjnym środowisku,
 • - pozyskiwania i rozwoju nowoczesnych pracowników.

Studia Media społecznościowe w zarządzaniu kształcą nowoczesnych menedżerów, którzy będą w stanie proaktywnie i efektywnie wykorzystywać nowe media do tworzenia wartości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym. W trakcie studiów studenci nabywają praktyczną wiedzę dotyczącą rozwiązywania konkretnych problemów menedżerskich za pomocą mediów społecznościowych. Uczą się także jak – wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne – kreatywnie wychodzić poza ramy organizacji i budować owocne relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Atuty studiów II stopnia w Instytucie Przedsiębiorczości.

Rekrutacja na studia

Program

Program kształcenia objemuje:

blok przedmiotów ogólnej wiedzy menedżerskiej, m.in.:

 • koncepcje zarządzania,
 • prawo ciwilne,
 • statystyka w biznesie,
 • zarządzanie strategiczne,
 • marketing międzynarodowy,
 • komunikacja interkulturowa,
 • business English,
 • zarządzanie procesami,
 • warsztaty menedżerskie,
 • zarządzanie finansami,
 • makroekonomia,
 • przedsiębiorczość,
 • komunikacja marketingowa,
 • badania marketingowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • symulacje w biznesie,
 • prawo handlowe,
 • laboratorium innowacji,
 • diesing thinking,
 • modele biznesu,
 • innovation management,

blok przedmiotów specjalistycznych, m.in.:

 • technologie mobilne,
 • komputerowe wsparcie badań rynkowych i społecznych,
 • content marketing,
 • crowdsourcing,
 • trend analsis and scenario building,
 • projektowanie UX aplikacji mobilnej,
 • reklama w mediach społecznościowych,
 • globalizacja i cyfryzacja gospoadarki,
 • rynek reklamy w Polsce,
 • strategie w mediach społecznościowych,
 • marketing społecznościowy,
 • rynek nowych mediów,
 • monitoring i analiza mediów społecznościowych,
 • reklama w mediach społecznościowych
 • bezpieczeństwo w internecie,
 • electronic business.

Cały program studiów tego kierunku: na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwenci

Absolwenci tego kierunku będą więc gotowi do podjęcia pracy:

 • zarówno na specjalistycznych stanowiskach, typu: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube,
 • ale także na innych stanowiskach menedżerskich dzięki blokowi ogólnej i uniwersalnej wiedzy menedżerskiej,
 • prowadzenia własnej działalności gospdoarczej w różnych obszarach,
 • podjęcia studiów doktoranckich, tudzież podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta

Współczesny rynek jest coraz bardziej wymagający. Aby znaleźć na nim swoje miejsce, niezbędna jest nie tylko wszechstronna wiedza i kompetencje profesjonalne, znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, ale także kreatywność i pasja. Oczywiście kreatywności i pasji nie da się nauczyć, można je jednak pobudzać i rozwijać, w czym z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym studentom. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi pracownikami i aktywnymi członkami swoich społeczności, żyjącymi swoimi zainteresowaniami i tworzącymi wartość dla siebie oraz innych.

Absolwent kierunku MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU to menedżer gotowy do efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych w zarządzaniu organizacją, rozumiejący wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, elastyczności i współpracy. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Ponadto potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwenci studiów MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w biznesie, instytucjach administracyjnych oraz organizacjach społecznych. Przykładowe stanowiska specjalistyczne, do których objęcia przygotowani są absolwenci, to: Community manager, Social media manager, Content strategist, Specjalista ds. social media, Analityk Social Media, Specjalista ds. komunikacji wizualnej, Specjalista ds. YouTube. Niezależnie od tego zdobyte na studiach kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane przez menedżerów w innych specjalnościach zawodowych, istotnie zwiększając ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

Absolwent kierunku MEDIA SPOŁECZNIOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU po ukończeniu studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych z zakresu nauk społecznych i pokrewnych. Poza tym absolwenci specjalności mają przygotowanie umożliwiające kontynuację kształcenia umożliwiającego zdobywanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu w ściśle określonej specjalizacji. Absolwent tej specjalności będzie znał język angielski biznesowy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademia Social Ninja

Przy kierunku Media społecznościowe w zarządzaniu działa koło naukowe Akademia Social Ninja. Zrzesza ono studentów różnych kierunków, wspólnie zainteresowanych tematyką nowych mediów, nowoczesnych technologii, marketingu i e-commerce.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawdź się!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozwiązanie krzyżówki

 

Brawo!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy specjalności

Brand24

Brand24

Brand24 - lider monitoringu Internetu

https://brand24.pl/
Pleo Skills - szkolenia w zakresie Design Thinking

http://pleodesign.com/
Handmade

Handmade

Hand Made- agencja reklamowa

http://www.hand-made.pl/
Semahead

Semahead

Semahead - agencja SEM/SEO
Kraków

Kraków

Miasto Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja - szczegóły (terminy, zasady kwalifikacji, wymagane dokumenty, opłaty)

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie IRK:

 

 

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.

W przypadku pytań dotyczących samych studiów proszę się kontatkować z Sekretariatem Instytutu ds. dydaktycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

.