Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie autorstwa pracowników Instytutu Przedsiębiorczości

    Sebastian Kopera (red.), Etyka i CSR w mediach społecznościowych Digital Ninjas 2023   Jarema Batorski, Szczepan Kościółek (red.), Menedżerowie w obliczu zmian. Młodzi o sporcie 2023
     
         
Aleksander Panasiuk (red.), Turystyka w naukach społecznych. Nauki o zarządzaniu i jakości (cz.3)   Szczepan Kościółek, Equity Crowdfunding In Sports Clubs. Consumer-Oriented Strategic Marketing   Sebastian Kopera (red.), Media społecznościowe i ich wpływ na zachowania konsumenckie. Digital Ninjas 2022
   
         
Jarema Batorski, Szczepan Kościółek (red.), Wyzwania dla menedżerów. Młodzi o sporcie 2022   Sebastian Kopera (red.), Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych. Digital Ninjas 2021   Jarema Batorski, Szczepan Kościółek (red.), W poszukiwaniu menedżerskich wyzwań. Młodzi o sporcie 2021
   
         
Sebastian Kopera (red.), E-MANAGEMENT: Digitalizacja procesów biznesowych   Jacek Gancarczyk (red.), E-MANAGEMENT: Modele zarządzania organizacją i relacjami w kontekście technologii cyfrowych   Danuta Glondys, Małgorzata Bednarczyk, Komunikacja kulturowa, albo lepiej nie wychodź z domu
   
         
Aleksander Panasiuk (red.), Turystyka w naukach społecznych. Nauki o zarządzaniu i jakości (cz.1)   Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Turystyka w naukach społecznych. Nauki o zarządzaniu i jakości (cz.2)   Karolina Nessel (red.), Turystyka w naukach społecznych. Ekonomia i finanse
   
         
Marta Najda-Janoszka (red.), Turystyka w naukach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne   Aleksander Panasiuk (red.), XI Konferencja naukowa: Turystyka w naukach społecznych   Jarema Batorski, Szczepan Kościółek (red.), Zarządzanie z kodeksem. Młodzi o sporcie 2020
   
         
Aleksander Panasiuk, Rynek turystyczny. Stuktura. Procesy. Tendencje   Jarema Batorski, Igor Perechuda (red.), Sportowe zarządzanie. Młodzi o sporcie 2019   Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka, Sebstian Kopera (red.), E-przedsiębiorczość. Zasady i praktyka
   
         

Jarema Batorski, Igor Perechuda (red.), Menedżer wobec przedsięwzięć sportowych. Młodzi o sporcie 2018

 

Jarema Batorski, Igor Perechuda (red.), Puchar dla menedżera. Młodzi o sporcie 2017

  Piotr Bartkowiak, Dariusz Dudek, Ewa Wszendybył-Skulska, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji
   
         
Małgorzata Halszka Kurleto, Model przedsiębiorstwa społecznego   Grzegorz Sroślak (red.), Contemporary science. The theory and the practice   Małgorzata Bednarczyk, Ewa Grabińska, Airport Competitiveness
   
         
Karolina Nessel (red.), Marketing w sporcie. Sport w marketingu. Młodzi o sporcie 2016   Małgorzata Bednarczyk, Karolina Nessel (red.), Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka   Marta Najda-Janoszka, Dynamic Capability-Based Approach to Value Appropriation
   
         
Karolina Nessel (red.), Bohaterowie drugiego planu w sporcie. Młodzi o sporcie 2015   Sroślak Grzegorz (red.), Contemporary Science. Methodology   Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka (red.), Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski
   
         
Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Organizacja i marketing imprez sportowych. Młodzi o sporcie 2014   Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Bezpieczeńśtwo i organizatorzy imprez sportowych. Młodzi o sporcie 2014   Sroślak Grzegorz, Anton Serikov (red.), Contemporary Science. Interdisciplinarity
Młodzi o sporcie 2014. Przez i dla managerów sportu.    
         
Małgorzata Bednarczyk, Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka   Małgorzata Bednarczyk, Andrzej Malachovsky, Ewa Wszendybył-Skulska, Strategic Directions of Tourism Development. The cases of Poland and Slovakia   Jarema Batorski, Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się
  Małgorzata Bednarczyk, Andrzej Malachovsky, Ewa Wszendybył-Skulska, Strategic Directions of Tourism Development. The cases of Poland and Slovakia - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki   Jarema Batorski, Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się- KZT UJ - kształcimy managerów turystyki oraz managerów sportu
         
Ewa Wszendybył-Skulska, Human Capital in Hotel Industry   Małgorzata Bednarczyk (red.) Zarządzanie konkurencyjnością biznesu
turystycznego w regionach
  Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka
Ewa Wszendybył-Skulska, Human Capital in Hotel Industry - KZT UJ - kształcimy managerów turystyki oraz managerów sportu   Małgorzata Bednarczyk (red.) Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach - KZT - kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki   Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka - KZT: kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki
         
Małgorzata Bednarczyk (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym  

Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy

  Małgorzata Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business
Małgorzata Bednarczyk (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym - KZT: kształcimy managerów sportu oraz mangerów turystyki   Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy - KZT: Kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki   Małgorzata Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki
          
Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski (red.), Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków, Wprowadzenie   Marta Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka   Małgorzata Halszka Kurleto, Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną
Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski (red.), Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki   Marta Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki   Małgorzata Halszka Kurleto, Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki